Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Logotyp Plussa Centrum

Tidsplan

2018

Invigning: Sandvikens nya centrum med många mötesplatser och förutsättningar för liv och rörelse invigs i samband med Sandvikendagarna 2018!

2017

Invigningar: Invigning av lekplatsen på Hyttgatan den 20 maj och invigning av nya Krysset under Sandvikendagarna lördag den 17 juni.

Arbete som återstår under 2017 på Hyttgatan är att färdigställa lekplatsen, plantera växter/träd samt montera tillbaka konstverket Skulpturgrupp 5 enheter av KG Bejemark.

På Köpmangatan kommer det att bli en del arbeten med el, opto, markvärme samt att göra det nya ytskiktet från Krysset och ner till Plangatan.

Slutdatum för projektet är 31 oktober 2017.

2016

Invigningar: Drottningtorget den 11 juni, Jansasparken den 18 juni  och restaurangen "The Church" i slutet på augusti.

maj-juni: Fortsättning och avslut på arbetet med förnyelse av Jansasparken, området utanför Kulturcentrum och skapande av Dottningtorget.

Mitten av april-augusti: Ledningsschakter för fjärrvärme på Hyttgatan mellan Barrsätragatan och en bit norr om Krysset. Färdigställande av ytor på Köpmangatan öster om Krysset och framför Kulturcentrum.

Framför Kulturcentrum rivs först asfalt och gatsten. Sen läggs markvärme och sist nytt ytskikt med gatsten och bänkar. Samtidigt gör man klart de sista arbetena i Jansasparken. Arbetena i Jansasparken var klara till invigningen av Jansasparken den 18 juni.

Från augusti: Ledningsschakter för fjärrvärme en bit på norra änden av Norra Järngatan, Köpmangatan från Systembolaget och västerut över Plangatan. Nytt ytskikt på Hyttgatan.

2015

januari: Förslag till gestaltning och utformning

februari: Förslag utvärderas och bearbetas​

mars: Presentation "så här kommer det se ut"

maj-december: Byggproduktion:

  • Skapande av Drottningtorget
  • Förnyelse av Jansasparken
  • Restaurering av Sandvikens centrums äldsta byggnad Drottningen
  • Byte av ledningar för fjärrvärme och vatten kring Kulturcentrum samt en bit av Smedsgatan och Barrsätragatan. 

2014

19 september - 2 november: Dialogarbete: gör gatan till din

november - december: Internt projekteringsarbete


Sidan uppdaterad: 2018-02-14
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se