Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Kontakta medborgarservice

Kontakta oss

Medborgarservice tar emot ditt samtal. Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet och hos oss kan du få vägledning och svar på många förvaltningsärenden samt hjälp till rätt kontakt.

Undvik onödiga besök i offentliga lokaler

För att minska smittspridning av coronavirus ber vi dig att i första hand kontakta oss via telefon, e-post, e-tjänster samt sociala medier. Undvik onödiga besök till våra receptioner!

Du når oss mellan 8-16 alla helgfria vardagar via

Vi erbjuder engagerad kompetent service. Välkommen att kontakta oss på Medborgarservice.

Vanliga frågor och svar

Medborgarservice för dig

Medborgarservice arbetar med att öka servicen och tillgängligheten för alla som kontaktar kommunen.

Vid första kontakten ska utvalda ärenden hanteras direkt eller kontakt förmedlas till rätt kommunal instans.

Vi lovar

  • att du får kompetent, respektfullt och bra bemötande.
  • att du enkelt kan komma i kontakt med oss via telefonsamtal, kontaktformulär, sociala medier och brev.
  • att du vid frågor alltid ska få ett svar direkt eller hjälp till en kontakt med den som kan svara dig.

Vi önskar att du

  • lämnar de uppgifter vi behöver för att kunna hjälpa dig.
  • lämnar kontaktuppgifter om vi ska kontakta dig igen.
  • talar om för oss vad du önskar och berättar om det är något vi behöver bli bättre på.

Ring oss

Medborgarservice tar emot ditt telefonsamtal på 026‑240000 vardagar mellan 8-16.

När du kommer fram till Medborgarservice så frågar vi dig om vad eller vem du söker och vissa saker svarar vi i Medborgarservice på direkt. Du behöver inte ringa flera samtal utan vi skapar kontakter åt dig med hjälp av telefonsamtal, mejl eller sms.

Om Medborgarservice ska koppla dig till en förvaltning och den du söker inte kan ta emot ditt samtal, då återtar Medborgarservice telefonsamtalet och erbjuder dig att lämna meddelande så att personen du söker kan kontakta dig så fort som möjligt, via telefon eller mejl.

Skriv till oss

Du kan kontakta Medborgarservice genom att fylla i kontaktformuläret nedan. Som bekräftelse på att ditt meddelande kommit fram ska du alltid få ett bekräftelsemeddelande från Medborgarservice.

Se även våra vanliga förekommande frågor och svar
Kontaktuppgifter
Om du vill få ett svar på ditt ärende måste du fylla i dina kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Återkoppling via * (obligatorisk)
Återkoppling via


Kontakta oss på sociala medier

Kontakta oss på sociala medier. Vi finns på Facebook och Instagram. Där hittar du också information om vad som händer i Sandviken.

Facebook Sandvikens kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
På kommunens officiella Facebooksida kan du komma med idéer, diskutera med andra, tycka till eller bara följa vad som skrivs på vår sida. Vi bevakar inkorgen och svarar mellan 8-17 alla vardagar.

Instagram @sandvikenskommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
På kommunens officiella Instagramkonto  kan du följa vad som är på gång.

Övrig kontaktinformation och adresser

Sandvikens kommun

Postadress: Sandvikens Kommun, 811 80 Sandviken
Brevinkast finns vid Stadshusets huvudentré, Odengatan 37.
Telefon Medborgarservice: 026-24 00 00
E-post: kommun@sandviken.se

Besöksadress: Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken. Karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Stadshusets och Medborgarservice normala öppettider:
måndag—fredag kl. 8.00—16.00

Vissa förvaltningar tillämpar följande avvikelser:
Sommartid vecka 21—35: kl. 8.00—16.00
Klämdag (helgfri måndag-fredag mellan två arbetsfria dagar): 8.00—12.00
Helgdagsafton (dag före rödmarkerad dag i kalender): 8.00—12.00

Arbetslivsförvaltningen

Besöksadress: Vallhovskroken 3, Sandviken
Telefon Medborgarservice: 026-24 00 00
E-post: arbetslivsnamnden@sandviken.se
Mer information: Arbetslivsförvaltningen

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Besöksadress: Plangatan 5, Sandviken
Telefon Medborgarservice: 026-24 00 00
Fax: 026-27 27 15
E-post: individ.familjeomsorg@sandviken.se
Mer information: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunledningskontoret, Ekonomikontoret, Personalkontoret, Informationskontoret, Inköpskontoret, IT-kontoret, Näringslivskontoret, Sandbacka Park Utvecklingskontoret, Servicekontoret och Tekniska kontoret
Telefon Medborgarservice: 026-24 00 00
E-post: kommun@sandviken.se
Mer information och besöksadresser: Kommunstyrelseförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Kulturcentrum, Köpmangatan 5-7, Sandviken
Telefon Medborgarservice: 026-24 00 00
Fax: 026-27 41 05
E-post: kultur.fritidsnamnden@sandviken.se
Mer information: Kultur-och fritidsförvaltningen

Kunskapsförvaltningen

Besöksadress: Sätragatan 66, Sandviken
Telefon Medborgarservice: 026-24 00 00
Fax: 026-25 58 87
E-post: kunskapsnamnd@sandviken.se
Mer information: Kunskapsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Hamngatan 12, Sandviken
Telefon Medborgarservice: 026-24 00 00
Fax: 026-25 60 05
E-post: omsorgsnamnden@sandviken.se
Mer information: Omsorgsförvaltningen

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning

Telefon Medborgarservice: 026-24 00 00
E-post: vgs@sandviken.se
Mer information: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Gästrike räddningstjänst

Hamntorget 8, 803 10 Gävle
Telefon: 026-17 96 53
Mer information: www.gastrikeraddningstjanst.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gästrike återvinnare

Box 722, 801 28 Gävle
Telefon kundtjänst: 020-63 00 63
Mer information: www.gastrikeatervinnare.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sandviken Energi AB

Gävlevägen 96, 811 40 Sandviken
Tel växel och kundservice: 026-24 16 00
Mer information: www.sandvikenenergi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bredband från Sandnet: www.sandnet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sandvikenhus AB

Besöksadress: Plangatan 7, Sandviken
Postadress: Box 3045, 811 03  Sandviken
Telefon: 026-24 22 00
Jour: 026-10 68 00
Mer information: www.sandvikenhus.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbredaktionen, informationskontoret

Besöksadress: Stadshuset, Odengatan 37
Postadress: 811 80 Sandviken
Telefon: 026-24 14 09
E-post: webbredaktionen@sandviken.se  

Telefonnummer i Gula Sidorna

Sandvikens Kommun i Gula Sidorna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antidiskriminering

Alla människor är lika i värde och rättigheter. Det betyder att ingen får diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter.

Sandvikens Kommun tar aktivt avstånd från kränkande särbehandling, mobbing och diskriminering. När du tar kontakt med någon av kommunens verksamheter ska du kunna känna dig säker på att bli bemött på ett respektfullt och icke kränkande sätt.

Vad säger lagen?

Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet.

Enligt lagen innebär diskriminering att man blir sämre behandlad än någon annan i en jämförbar situation och att detta har koppling till någon av diskrimineringsgrunderna funktionshinder, etnicitet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller en annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.

Upplever du dig diskriminerad?

Hos Diskrimineringsbyrån Gävleborg kan du få kostnadsfri rådgivning om du blivit diskriminerad. Diskrimineringsbyrån utreder din diskrimineringsanmälan och har tystnadslöfte. Diskrimineringsbyrån Gävleborg (DG) finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

På Diskrimineringsbyråns webbplats finns ett kontaktformulär där du kan anmäla att du utsatts för diskriminering och vill få rådgivning. www.diskriminering.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också kontakta Diskrimineringsbyrån via e-post: gavleborg@diskriminering.org

Mer information

Diskrimineringsombudsmannen, www.do.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktvägar

ring oss
Facebook
Facebook
Twitter