Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Synpunkter

Vi i Sandvikens kommun vill ge bra hjälp och service. Du är välkommen att lämna dina synpunkter oavsett om det är beröm eller klagomål. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Vad är bra, vad behöver förändras och förbättras?

Du kan ringa, skicka brev, svara här på vår hemsida eller använda den broschyr som finns ute i kommunens verksamheter. Dina synpunkter kommer att registreras, sammanställas och användas som en del i vårt arbete att förbättra kommunens service.

Synpunkter registreras som allmänna handlingar. Dessa finns tillgängliga för allmänheten i kommunens diarium. Uppgifterna i synpunkterna kan omfattas av sekretess och tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Talar du om ditt namn och adress eller din e-postadress så skickar vi ett svar på din synpunkt till dig Väljer du att vara anonym måste du själv kontakta ansvarig chef för att få veta vad som händer i frågan. När vi registrerat ditt namn och övriga uppgifter om dig gäller personuppgiftslagen.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Lämna en synpunkt på verksamheten

Inkomna synpunkter

Om du är intresserad av vilka synpunkter som har kommit till Sandvikens kommun kan du söka i vårt diarium. Skriv in synpunkt på raden för fritext så visas tidigare registrerade synpunkter.

Sök i Sandvikens kommuns diarium

Fördelning av inkomna Synpunkter

Under 2016 har totalt 237 synpunkter kommit till Sandvikens kommun. Synpunkterna fördelas utifrån respektive förvaltnings verksamhetsområde enligt följande tabell:

Kommunstyrelseförvaltningen

54

Kunskapsförvaltningen

77

Kultur- och fritidsförvaltningen

17

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

1

Omsorgsförvaltningen

23

Arbetslivsförvaltningen

5

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

60

 

Sidan uppdaterad: 2018-01-04
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se