Arbeta som korttidsvikarie / timvikarie

Att arbeta som vikarie innebär att träffa många olika människor, knyta kontakter samt skaffa dig värdefull erfarenhet av flera olika verksamheter.

Som korttidsvikarie ska du kunna åka ut på arbete med kort varsel när den ordinarie medarbetaren är frånvarande. Du kan få arbete på flera olika arbetsplatser och arbetstiderna varierar beroende av verksamheternas behov.

På denna sida finns information om hur du kan anmäla dig som korttidsvikarie inom våra olika verksamheter.

Skola och förskola

Kunskapsförvaltningen som ansvarar för skolor och förskolor behöver ibland timvikarier till dessa verksamheter. Nyrekrytering av timvikarier sker genom en annons om vikariat ca en gång/månad på bl.a. på vår sida för lediga tjänster.

Kunskapsförvaltningen har tyvärr ingen möjlighet att ta emot spontanansökningar övriga tider.

Vård och omsorg

Omsorgsförvaltningen som ansvarar för äldre- och handikappomsorg behöver ibland timvikarier till verksamheten. Nyrekrytering av timvikarier sker genom en annons om vikariat på vår sida för lediga tjänster.

Om det inte finns någon aktuell annons från Omsorgsförvaltningen pågår ingen rekrytering av timvikarier. Omsorgsförvaltningen har ingen möjlighet att ta emot spontanansökningar.

Kök och städ

Servicekontoret ansvarar för intern service som t.ex. kostservice och städservice till bl.a. äldreomsorg, skola och förskola. Nyrekrytering av vikarier sker genom en annons om vikariat på vår sida för lediga tjänster. Om verksamheten för närvarande inte aktivt söker vikarier kan du skicka in en spontanansökan till: servicekontoret.timvikarie@sandviken.se

Din spontanansökan granskas och matchas mot behov. Blir du aktuell för vikariat kommer vi att kontakta dig.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har för närvarande inte något behov av korttidsvikarier. Är du utbildad socionom är du välkommen lämna ditt intresse till Individ- och familjeomsorgsförvaltningen för kontakt om vakanser uppstår.
Se kontaktinformation för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Parkbadet

Parkbadet behöver ibland vikarier till verksamheten. Minimikrav för arbete på Parkbadet är fullgjord poollivräddarutbildning. Nyrekrytering av timvikarier sker genom en annons om vikariat på vår sida för lediga tjänster. Om verksamheten för närvarande inte aktivt söker vikarier kan du skicka en spontanansökan till: 
parkbadet@sandviken.se

Din spontanansökan granskas och matchas mot behov. Blir du aktuell för vikariat kommer vi att kontakta dig.

Har du frågor kring korttidsvikariat inom någon av våra förvaltningar är du välkommen att höra av dig till Medborgarservice på telefon 026-24 00 00