Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Lokala föreskrifter och styrdokument

Söker du något dokument som inte finns på denna sida kan du skicka e-post till kommun@sandviken.se för att få hjälp.

Lokala föreskrifter

Policy, program, planer och riktlinjer

Skip Navigation Links.
Collapse Policy, program, planer och riktlinjerPolicy, program, planer och riktlinjer
Antidopingprogram.pdf
Barn- och ungdomspolitisk policy.pdf
Biblioteksplan.pdf
Bostadsförsörjningsprogram.pdf
Bredbandsstrategi.pdf
Budget och planeringsprocess.pdf
Drogpolitiska programmet.pdf
Ekonomiska styrprinciper.pdf
Energiplan och klimatstrategi.pdf
E-strategi.pdf
Finanspolicy.pdf
Folkhälsopolicy.pdf
Företagspolicy för Sandvikens kommun.pdf
Handikapplan.pdf
Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 2015-2018.pdf
Högbo bruk, riktlinjer och utvecklingsplan.pdf
Informationssäkerhetspolicy.pdf
Internationell policy.pdf
Internkontrollsreglemente.pdf
Investeringspolicy.pdf
Kameraövervakning.pdf
Konkurrenspolicy.pdf
Kultur och fritidspolitisktprogram.pdf
Miljömål, lokala.pdf
Miljöpolicy.pdf
Mobiltelefonantenner, råd och riktlinjer för.pdf
Naturvårdsprogram Sandvikens kommun 2017_2020.pdf
Plan för hantering av extraordinära händelser 2015-2018.pdf
Policy för föreningsstöd.pdf
Policy för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv och pensionsreserv.pdf
Riktlinjer Hot mot förtroendevalda.pdf
Riktlinje Kommunala handikapprådet KHR.pdf
Riktlinje Kommunala pensionärsrådet KPR.pdf
Riktlinjer för direktupphandling.pdf
Riktlinjer för EU- och externfinansierade projekt.pdf
Riktlinjer för grafisk kommunikation.pdf
Riktlinjer för informationssäkerhet.pdf
Riktlinjer för serveringstillstånd.pdf
Riktlinjer ortnamn och adresser Sandviken.pdf
Service- och varuförsörjningsplan.pdf
Strategi för medborgardialog.pdf
Strategiskt program för ett Sandviken fritt från främlingsfientliga och rasistiska krafter.pdf
Säkerhetspolicy.pdf
Turism- och besöksnäringen, kommunövergripande strategidokument.pdf
Upphandlingspolicy.pdf
Upplevelsenäringen i Sandviken, övergripande strategidokument för.pdf
Vatten- och avloppsplan_Sandvikens kommun.pdf
Äldreomsorgsplan.pdf
Översiktsplan for Sandvikens kommun 2030.pdf
Collapse Övriga föreskrifter och reglerÖvriga föreskrifter och regler
Arkivreglemente.pdf
Arvoden och partistöd.pdf
Avgift_kopia_allmän_handling.pdf
Delegationsordning KS.pdf
Miljöprisregler.pdf
Partistöd och stöd till politiska ungdomsorg, regler.pdf
Pension och avgångsersättning, förtroendevalda.pdf
Regler för gångbanerenhållning.pdf
Tomtköregler.pdf

Sidan uppdaterad: 2017-06-21
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se