Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Lokala föreskrifter och styrdokument

Söker du något dokument som inte finns på denna sida kan du skicka e-post till kommun@sandviken.se för att få hjälp.

Lokala föreskrifter

Policy, program, planer och riktlinjer

Skip Navigation Links.
Collapse Policy, program, planer och riktlinjerPolicy, program, planer och riktlinjer
Antidopingprogram.pdf
Barn- och ungdomspolitisk policy.pdf
Biblioteksplan.pdf
Bostadsförsörjningsprogram.pdf
Bredbandsstrategi.pdf
Budget och planeringsprocess.pdf
Drogpolitiska programmet.pdf
Ekonomiska styrprinciper.pdf
Energiplan och klimatstrategi.pdf
E-strategi.pdf
Finanspolicy.pdf
Folkhälsopolicy.pdf
Företagspolicy för Sandvikens kommun.pdf
Handikapplan.pdf
Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 2015-2018.pdf
Högbo bruk, riktlinjer och utvecklingsplan.pdf
Informationssäkerhetspolicy.pdf
Internationell policy.pdf
Internkontrollsreglemente.pdf
Investeringspolicy.pdf
Kameraövervakning.pdf
Konkurrenspolicy.pdf
Kultur och fritidspolitisktprogram.pdf
Miljömål, lokala.pdf
Miljöpolicy.pdf
Mobiltelefonantenner, råd och riktlinjer för.pdf
Naturvårdsprogram Sandvikens kommun 2017_2020.pdf
Plan för hantering av extraordinära händelser 2015-2018.pdf
Policy för föreningsstöd.pdf
Policy för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv och pensionsreserv.pdf
Riktlinjer Hot mot förtroendevalda.pdf
Riktlinje Kommunala handikapprådet KHR.pdf
Riktlinje Kommunala pensionärsrådet KPR.pdf
Riktlinjer för direktupphandling.pdf
Riktlinjer för EU- och externfinansierade projekt.pdf
Riktlinjer för grafisk kommunikation.pdf
Riktlinjer för informationssäkerhet.pdf
Riktlinjer för serveringstillstånd.pdf
Riktlinjer ortnamn och adresser Sandviken.pdf
Strategi för medborgardialog.pdf
Strategiskt program för ett Sandviken fritt från främlingsfientliga och rasistiska krafter.pdf
Säkerhetspolicy.pdf
Turism- och besöksnäringen, kommunövergripande strategidokument.pdf
Upphandlingspolicy.pdf
Upplevelsenäringen i Sandviken, övergripande strategidokument för.pdf
Vatten- och avloppsplan_Sandvikens kommun.pdf
Äldreomsorgsplan.pdf
Översiktsplan for Sandvikens kommun 2030.pdf
Collapse Övriga föreskrifter och reglerÖvriga föreskrifter och regler
Arkivreglemente.pdf
Arvoden och partistöd.pdf
Avgift_kopia_allmän_handling.pdf
Delegationsordning KS.pdf
Miljöprisregler.pdf
Partistöd och stöd till politiska ungdomsorg, regler.pdf
Pension och avgångsersättning, förtroendevalda.pdf
Regler för gångbanerenhållning.pdf
Tomtköregler.pdf

Sidan uppdaterad: 2017-06-21
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se