Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Hoito- ja hoiva-asuminen

Silloin kun valvonnan tai hoivan tarpeen tai turvallisuusriskien katsotaan olevan niin suuria, ettei kotona selviytyminen enää ole mahdollista edes tuen ja avun turvin, on harkittava muuttoa.

Kunnassa on erityisiä asuntoja muun muassa dementiasairaille. Eräässä hoito- ja hoiva-asuntolassa on myös suomenkielisten asuinkerros.

Kotona eli tavanomaisessa asunnossa asuvat voivat tarvittaessa hakea väliaikaista oleskelua lyhytaikaisasunnossa.

Psyykkisestä tai muusta toimintarajoitteesta, kuten kehitysvammasta, autismista, autismin kaltaisesta tilasta tai aivovammasta kärsivät voivat hakea paikkaa ryhmäasunnosta tai palveluasunnosta.

Mikä ero ryhmäasunnon ja palveluasunnon välillä on?

Ryhmäasunnossa on joukko pieniä asuntoja ryhmiteltynä yhteistilojen ympärille. Ryhmäasunnossa on henkilökuntaa paikalla ympäri vuorokauden, ja he vastaavat asukkaiden tuen- ja palveluntarpeesta vuorokauden kaikkina aikoina.

Käsittelijöihin ja yksikköpäällikköihin saa yhteyttä Sandvikenin kunnan keskuksen kautta 026-24 00 00.

Kaksinkertainen asuminen

Hoito- ja hoiva-asuntoon muuton yhteydessä on mahdollisuus hakea maksun alentamista kaksinkertaisten asumiskustannusten välttämiseksi. Tätä varten on olemassa erityinen hakemuslomake, jota voi pyytää asuntolasta tai maksunkäsittelijältä.

Turva-asunto

Palveluiden lähellä olevia asuntoja on seuraavissa paikoissa: Nya Bruket, Tallbäcksvägen, Storvik, Årsunda, Järbo ja Österfärnebo. Kiinnostusilmoitus jätetään lomakkeella, joka annetaan tai lähetetään asumisen koordinoijalle.

Tapaamispaikat

Tapaamispaikkojen kuten avoimien päivätoimintojen ja kahviloiden tarkoituksena on vähentää eristäytymistä ja suoda päiväsaikaan mahdollisuus sosiaaliseen yhdessäoloin.

Fixar-Malte

Kaikki Sandvikenin kunnan 75 vuotta täyttäneet asukkaat voivat saada apua kunnan maksuttomasta Fixar-Malte-palvelusta. Näin vältytään kaatumistapauksilta kotona. Fixar-Malte toimii myös sosiaalisena kontaktina.Fixar-Malte puh: 026-24 16 31.

Puuhamies- Malte Suorittaa toimeksiantosiPDF (pdf, 336.4 kB)

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-02-14
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se