Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Mitä apua ja tukea tavasomaisessa asunnossa asuvat voivat saada?

SoL

Esimerkkejä sosiaalipalvelulain (SoL) nojalla myönnettävistä toimista:

 • Henkilökohtainen hoiva
 • Ateriajakelu
 • Valvonta
 • Ostosapu, pyykinpesu ja siivous
 • Sosiaalinen yhdessäolo
 • Turvahälytin
 • Saattaja esim. terveyden- ja sairaanhoitokäynneille
 • Dementiasairaiden päivätoiminta
 • Asumisen tuki 18 – 64 -vuotiaille, joilla on psyykkisiä toimintarajoitteita
 • Toimintaa 18 – 64 vuotiaille, joilla on psyykkisiä toimintarajoitteita
 • Yhteyshenkilö 18 – 64 vuotiaille, joilla on psyykkisiä toimintarajoitteita
 • Omaisten/läheisten lomitus LSS Laki

Toimet toteuttaa erityishuoltohallinnon sosiaalinen tuki, hoiva ja huolenpito ja ne suoritetaan pääasiallisesti autettavan henkilön asunnossa. Yhä useammat voivat jatkaa asumista tavanomaisessa asunnossa elämänsä loppuun saakka. Pääpaino on hoivassa ja huolenpidossa, vaikka autettava henkilö tarvitsee myös paljon lääketieteellistä apua.

SoL

Esimerkkejä sosiaalipalvelulain (SoL) nojalla myönnettävistä toimista:

 • Henkilökohtainen hoiva
 • Ateriajakelu
 • Valvonta
 • Ostosapu, pyykinpesu ja siivous
 • Sosiaalinen yhdessäolo
 • Turvahälytin
 • Saattaja esim. terveyden- ja sairaanhoitokäynneille
 • Dementiasairaiden päivätoiminta
 • Asumisen tuki 18 – 64 -vuotiaille, joilla on psyykkisiä toimintarajoitteita
 • Toimintaa 18 – 64 vuotiaille, joilla on psyykkisiä toimintarajoitteita
 • Yhteyshenkilö 18 – 64 vuotiaille, joilla on psyykkisiä toimintarajoitteita
 • Omaisten/läheisten lomitus LSS Laki

LSS

Laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta (LSS) on oikeuksia koskeva laki. Se takaa, että henkilöt, joilla on huomattavia ja pysyviä toimintarajoitteita, saavat päivittäisessä elämässä tarvitsemansa avun.

LSS-lain piiriin kuuluvat henkilöt, joilla on:

 • kehitysvamma, autismi tai autismin kaltainen tila.
 • huomattavia ja pysyviä toimintarajoitteita, jotka johtuvat aikuisena saadusta, ulkoisen väkivallan tai ruumiillisen sairauden aiheuttamasta aivovammasta.
 • muita huomattavia ja pysyviä fyysisiä tai psyykkisiä toimintarajoitteita, jotka eivät johdu normaalista ikääntymisestä ja jotka aiheuttavat suuria vaikeuksia selviytyä päivittäisistä toiminnoista ilman laaja-alaista tukea ja palvelua.

LSS-lain nojalla myönnettäviä toimia ovat:

 • Neuvonta ja muu henkilökohtainen tuki (käsittely ja toteutus kuuluvat maakäräjille)
 • Henkilökohtainen apu tai taloudellinen avustus
 • Saattajapalvelu
 • Yhteyshenkilö
 • Lomittajapalvelu kodissa
 • Lyhytaikaishoito kodin ulkopuolella
 • Iltapäivähoito yli 12 vuotiaille koululaisille
 • Lasten ja nuorten erityispalveluasunto
 • Aikuisten erityispalveluasunto
 • Päivätoiminta

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-02-14
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se