Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sivuston tiedot koskevat Hoforsin, Ockelbon ja Sandvikenin kuntia.

Uskottu mies, edunvalvoja, holhooja

Länsi-Gästriklandin yliholhouslautakunta

Länsi-Gästriklandin yliholhouslautakunta on Hoforsin, Ockelbon sekä Sandvikenin kuntien yhteistoimintaelin, joka vastaa uskottujen miehien, edunvalvojien ja holhoojien valvonnasta. Oikeudenmenetys uhkaa henkilöitä, jotka eivät itse kykene huolehtimaan itsestään ja omaisuudestaan. Kysymyksessä voivat olla holhouksenalaiset tai henkilöt, jotka korkean iän tai psyykkisen toimintarajoitteen johdosta eivät kykene valvomaan oikeuttaan, hallitsemaan omaisuuttaan tai huolehtimaan henkilökohtaisista tarpeistaan ja hyvinvoinnistaan.

Yliholhooja voi auttaa apua tarvitsevaa saamaan uskotun miehen, edunvalvojan tai holhoojan. Lautakunta valvoo, että valitut henkilöt suorittavat toimeksiantonsa tyydyttävästi.

Taalainmaan lääninhallitus valvoo Länsi-Gästriklandin yliholhouslautakuntaa.

Yhteystiedot

Länsi-Gästriklandin yliholhouslautakunta

Puh: 026-24 00 00 (Kansalaispalvelu)

Sähköposti: overformyndaren@sandviken.se

Käyntiosoite: Odengatan 34

Postiosoite: Sandvikens Kommun, Överförmyndarenheten, 811 80 Sandviken

Omaisen oikeus henkilön edustamiseen

1 heinäkuuta 2017 lähtien omaisilla on määrätty oikeus edustaa henkilöä, joka ei enää kykene huolehtimaan raha-asioistaan. Tämänkaltainen ratkaisu on mahdollinen ainoastaan, jos raha-asioista huolehtimisen vaikeus syntyy henkilön täytettyä 18 vuotta ja tultua päätöskyvyttömäksi.

Vanhempainkaaren 17 luku antaa lisätietoja Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Edunvalvontavaltuutus

1 heinäkuuta 2017 lähtien on mahdollista kirjoittaa tulevaisuuden edunvalvontavaltuutus. Uusi laki antaa mahdollisuuden valita jonkun, joka huolehtii henkilökohtaisista ja taloudellisista asioista, jos itse myöhemmin tulee päätöskyvyttömäksi.

Lue lisää edunvalvontavaltuutuksesta tästä. Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Ajankohtainen tilanne – ilman huoltajaa tulevat lapset

Turvapaikkaa Ruotsista hakevien pakolaislasten määrä on viime aikoina pienentynyt edellisvuoteen verrattuna, ja ero huomataan myös Sandvikenissa. Uskottuja miehiä tarvitaan aina, mutta ilman huoltajaa tulevien lasten vähentyneen määrän johdosta tarve ei ole yhtä suuri.