Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sivuston tiedot koskevat Hoforsin, Ockelbon ja Sandvikenin kuntia.

Edunvalvoja

Edunvalvonta on pakkokeino, joka voidaan toteuttaa vastoin päämiehen tahtoa.

Edunvalvonta merkitsee, että päämies menettää kokonaan oikeustoimikelpoisuutensa edunvalvojan vastaamissa asioissa. Edunvalvonta on usein rajoitettu ja sopeutettu yksittäisen tapauksen tarpeisiin. Kysymyksessä voi olla määrätyn kiinteistön tai päämiehen omistaman pääoman tietyn osan hoito.

Milloin edunvalvoja valitaan?

Jos uskotun miehen tuki päämiehen oikeuden valvonnassa ei ole joissakin tapauksissa riittävä, päämiehelle voidaan valita edunvalvoja. Sellaisissa tapauksissa vaaditaan lääkärin todistavan, ettei päämies kykene huolehtimaan itsestään tai omaisuudestaan. Koska edunvalvonnan katsotaan olevan mittava puuttuminen henkilökohtaiseen loukkaamattomuuteen, käräjäoikeus harkitsee asiaa pidättyvästi erityisessä istunnossa.

Edunvalvojan saannille asetettavat vaatimukset

Edunvalvojan saamisen edellytyksenä on jonkinlainen sairaus, psyykkinen häiriö, heikentynyt terveydentila tai vastaava olosuhde. Kysymyksessä voi olla fyysinen tai psyykkinen sairaus.

Edunvalvojan nimeäminen vaatii yllä mainitun lisäksi, ettei asianomainen kykene huolehtimaan itsestään tai omaisuudestaan, eikä uskottu mies ole riittävä.

Edunvalvonnan tarve on todistettava lääkärintodistuksella (tai vastaavalla selvityksellä kuten esimerkiksi potilaskertomuksella tai hoitolaitoksen pätevän toimihenkilön lausunnolla).

Edunvalvojan hakua koskevia ohjeita Avautuu uuteen ikkunaan.

Edunvalvonnan laajentaminen tai rajoittaminen Avautuu uuteen ikkunaan.