Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sivuston tiedot koskevat Hoforsin, Ockelbon ja Sandvikenin kuntia.

Uskottu mies

Itse etujensa huolehtimiseen kykenemättömät henkilöt voivat saada avukseen uskotun miehen. Avukseen uskotun miehen saavaa henkilöä kutsutaan päämieheksi. Uskotulla miehellä on aina oltava päämiehensä hyväksyntä eri toimenpiteitä varten.

Uskotun miehen apua saava säilyttää oikeustoimikelpoisuutensa. Hänellä on siten muiden kansalaisten lailla päätösoikeus henkilökohtaisten asioidensa ja omaisuutensa hoidossa, ja saa esteettömästi solmia sopimuksia, antaa valtakirjoja, nostaa pankista rahaa, ostaa ja myydä omaisuuttaan ym.

Kuka voi saada uskotun miehen?

Lain mukaan uskotun miehen apua voi saada

  • oikeuksiensa valvontaan
  • omaisuuden hoitoon
  • omasta itsestään huolehtimiseen

Uskotun miehen saamiselle asetettavat vaatimukset

Uskotun miehen saamisen edellytyksenä on jonkinlainen sairaus, psyykkinen häiriö, heikentynyt terveydentila tai vastaava olosuhde. Kysymyksessä voi olla fyysinen tai psyykkinen sairaus.

Uskottua miestä ei valita, jos omaisen, naapurin, kunnan sosiaalitoimen, kuraattorin, hoitohenkilöstön, pankin, asiamiehen tai valtuutetun avulla on mahdollista toteuttaa pienehkö aputoimi.

Asianosaisen hyväksyntä

Uskotun miehen valinta vaatii asianosaisen hyväksyntää. Poikkeus tehdään vain, jos asianosaisen tilan johdosta hyväksyntää ei voida saada. Asian on siinä tapauksessa ilmettävä lääkärintodistuksesta tai vastaavasta selvityksestä.

Oikeuksien valvonta

Jos joku on sairas tai toimintarajoitteinen, eikä sen johdosta kykene valvomaan oikeuksiaan kuten esimerkiksi eri avustusten hakemista, hän saa uskotun miehen.

Omaisuuden hoito

Joskus joku ei kykene huolehtimaan rahoistaan ja maksamaan laskujaan, tai hänellä on suurehko omaisuus, jonka huolehtimisesta hän ei selviydy. Silloin tarvitaan toisen henkilön apua.

Omasta itsestään huolehtiminen

On olemassa myös henkilöitä, jotka tarvitsevat apua hoito- ja palvelutarpeistaan huolehtimiseen.

 

Kiinnostuksenilmaisu

Jos olet kiinnostunut saamaan lisätietoja uskotun miehen tehtävästä, ota yhteyttä yliholhoojaan numerossa 026-24 00 00.