Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sivuston tiedot koskevat Hoforsin, Ockelbon ja Sandvikenin kuntia.

Uskottua miestä koskeva hakemus ja ilmoitus

Uskottua miestä tai edunvalvojaa koskeva hakemus tehdään käräjäoikeudelle. Sen voi tehdä edunvalvoja, hakemuksen mukainen henkilö, jos asianomainen on täyttänyt 16 vuotta, tai hakijan puoliso ja avopuoliso sekä lähimmät sukulaiset kuten rintaperilliset, vanhemmat ja sisarukset.

Yliholhouslautakunnalle osoitettu ilmoitus

Muut kuin yllä mainitut, kuten esim. sosiaalitoimi tai lääkäri, voivat saada aikaan hakemuksen käräjäoikeudelle tekemällä yliholhouslautakunnalle uskotun miehen tai edunvalvojan tarvetta koskevan ilmoituksen. Lautakunta puolestaan harkitsee, täyttyvätkö käräjäoikeudelle tehtävän hakemuksen edellytykset.

Henkilötietolain (PUL) mukaiset tiedot

Yliholhooja käsittelee hallinnollisesti ja asian käsittelyn muutoin vaatimalla tavalla uskotun miehen toimintaa/edunvalvontaa koskevan hakemuksen ja kiinnostuksenilmaisun yhteydessä jätettäviä henkilötietoja. Käsittely voi myös koskea tilasto- ja osoitetietojen koostamista.

Jokaisella on oikeus kerran vuodessa kirjallisen ja allekirjoitetun pyynnön johdosta saada tietää, millaisia häntä koskevia henkilötietoja yliholhooja käsittelee. Yliholhooja on velvollinen välittömästi korjaamaan virheelliset ja harhaanjohtavat tiedot.

Alle 16 vuoden ikäisellä holhottavalla, jolla on uskottu mies tai edunvalvoja, on oikeus tutustua yliholhoojan säilyttämiin edustajuutta koskeviin asiakirjoihin. Yksityishenkilön puolisolla tai avopuolisolla ja lähimmillä sukulaisilla on myös sellainen oikeus. (Vanhempainkaari 16 luku 7 §)

Länsi-Gästriklandin yliholhouslautakunta (osoite: 811 80 Sandviken tai overformyndaren@sandviken.se) voi oikaista virheellisen tai harhaanjohtavan tiedot.

Uskotun miehen hakemusta koskevat ohjeet Avautuu uuteen ikkunaan.