Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sivuston tiedot koskevat Hoforsin, Ockelbon ja Sandvikenin kuntia.

Uskotun miehen palkkio

Huollettava henkilö on uskotun miehen työnantaja ja maksaa ensi kädessä hänen palkkionsa.

Uskotun miehen palkkio on yliholhouslautakunnan päättämä ja vahvistama silloisen Ruotsin kuntaliiton suuntaviivojen mukaisesti, mikä merkitsee palkkion laskemista hintaperusmäärän eri prosenttiosuuden mukaan. Uskottu mies jättää vuoden aikana palkkiotaan koskevan pyynnön yliholhouslautakunnalle tilittäessään huollettavan varoja koskevaa toimintaansa.

Yliholhouslautakunta tekee aina palkkiota ja kulukorvausta koskevan päätöksen. Uskottu mies ei koskaan saa päättää itse palkkion suuruutta ja maksaa sitä etukäteen.

Omaisuuden hoitaminen ja oikeuksien valvonta ja/tai henkilöstä huolehtiminen

Huollettava maksaa omaisuuden hoidosta palkkion, joka vastaa 10 % hintaperusmäärästä. Oikeuksien valvonnasta ja/tai henkilöstä huolehtimisesta maksetaan yhdistetty palkkio, joka vastaa 20 % hintaperusmäärästä. Kaikkia kolmea osaa vastaava korvaus on siten 30 % hintaperusmäärästä. Korvauksena laitoksessa tai vastaavassa asuvan henkilön oikeuksien valvonnasta ja/tai henkilöstä huolehtimisesta maksetaan 10 % hintaperusmäärästä.

Kulujen korvaus

Yllä mainittujen palkkioiden lisäksi huollettavan henkilön on maksettava uskotun miehen kulut (käynnit päämiehen luona, puhelin- ja postimaksut) vakiokaavan mukaan, joka on 2 % hintaperusmäärästä. Jos uskotun miehen matkakulut hänen käydessään huollettavan luona tai hoitaessaan tämän asioita, ylittävät vakiomäärän, automatkojen kilometrikorvaus lasketaan Veroviraston automatkojen kustannusvähennyksen mukaan. Jos käytetään muita kulkuvälineitä, korvauksen saa alhaisimman taksan mukaan. Matkat voivat esimerkiksi koskea tapaamisia viranomaisten kuten etuuskäsittelijän, sosiaalisihteerin, Vakuutuskassan, poliisin ja kruununvoudin kanssa. Sellaisissa tapauksissa vaaditaan myös matkalaskua.

Työnantajamaksu

Uskotun miehen työnantajana huollettavan on myös maksettava työnantajamaksu, joka vaihtelee ajan myötä ja riippuu myös uskotun miehen iästä.

Toimeentulovaraus

Jos erityisiä syitä ei ole, palkkio ja korvaukset maksetaan päämiehen varoista. Jos päämiehellä ei ole maksukykyä, kunta maksaa palkkion ja korvaukset. Mikäli verotettavat tulot toimeksiantovuoden aikana alittavat 2,65 hintaperusmäärää, tai jos netto-omaisuus alittaa kaksi hintaperusmäärää, kunta maksaa uskotun miehen sekä palkkion että työnantajamaksut. Laskelmaa tehdessään yliholhouslautakunta saa yhdistää sekä tuloista että helposti rahaksi muutettavasta varallisuudesta saatavan yli menevän summan.