Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Om Sandvikens kommun

Sandviken är en av Sveriges 290 kommuner och har drygt 38 000 invånare. Kommunerna ansvarar för merparten av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att ha enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Det här är kommunen skyldig att erbjuda

 • Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
 • Bostadsförsörjning

Annan verksamhet

En kommun kan också erbjuda annan verksamhet. I Sandvikens kommun finns bl.a. öppen förskola, fritidsverksamhet, sysselsättning via arbetsmarknadscentrum, näringslivsutveckling samt kultur och fritidsverksamhet.

Information om alla kommunens verksamheter hittar du via menyerna på vår webbplats.

Kommunallagen och kommunalt självstyre

Kommunallagen styr kommunernas verksamhet. Lagen ger stort utrymme för kommunalt självstyre, en bärande princip i det svenska samhället.
Det innebär att kommuner har stor rätt att själva bestämma på vilket sätt de ska sköta sina arbetsuppgifter och hur de ska fördela sina resurser. De beslutar till exempel själva om hur stor skatten ska vara. Det kommunala självstyret ger mervärden i form av effektivitet, helhetssyn och närhet.

Kommunerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade kommunfullmäktige. Förutom i dessa församlingar finns politiska uppdrag inom kommunstyrelser samt i olika nämnder och utskott.
Mer information om Sandvikens kommuns politiska styrning

Fler webbplatser i Sandvikens kommunkoncern

Besök gärna dessa webbplatser för att se mer av vad våra kommunala bolag och teknikparken Sandbacka Park erbjuder.
www.sandvikenhus.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.sandvikenenergi.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.sandnet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.sandbackapark.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.hogbobruk.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.goranssonarena.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-10-29
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se