Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Om Sandvikens kommun

Sandviken är en av Sveriges 290 kommuner. Kommunerna ansvarar för merparten av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att ha enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Det här är kommunen skyldig att erbjuda

 • Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
 • Bostadsförsörjning

Annan verksamhet

En kommun kan också erbjuda annan verksamhet. I Sandvikens kommun finns bl.a. öppen förskola, fritidsverksamhet, sysselsättning via arbetsmarknadscentrum, näringslivsutveckling samt kultur och fritidsverksamhet.

Information om alla kommunens verksamheter hittar du via menyerna på vår webbplats.

Kommunallagen och kommunalt självstyre

Kommunallagen styr kommunernas verksamhet. Lagen ger stort utrymme för kommunalt självstyre, en bärande princip i det svenska samhället.
Det innebär att kommuner har stor rätt att själva bestämma på vilket sätt de ska sköta sina arbetsuppgifter och hur de ska fördela sina resurser. De beslutar till exempel själva om hur stor skatten ska vara. Det kommunala självstyret ger mervärden i form av effektivitet, helhetssyn och närhet.

Kommunerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade kommunfullmäktige. Förutom i dessa församlingar finns politiska uppdrag inom kommunstyrelser samt i olika nämnder och utskott.
Mer information om Sandvikens kommuns politiska styrning

Fler webbplatser i Sandvikens kommunkoncern

Besök gärna dessa webbplatser för att se mer av vad våra kommunala bolag och teknikparken Sandbacka Park erbjuder.
www.sandvikenhus.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
www.sandvikenenergi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
www.sandnet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
www.sandbackapark.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
www.hogbobruk.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
www.goranssonarena.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kort om Sandviken

Med skogar, berg och vatten inpå knuten och med ett brett utbud av kultur, idrott och upplevelser är Sandviken en stad där bitarna till ett gott liv varje dag plussas ihop och blir till någonting större. En vardag i Sandviken byggs av delar som ett starkt och varierat näringsliv, en skola som arbetar för det livslånga lärandet, människor och kunskaper från världens alla hörn och aktiviteter som ger möjlighet att förverkliga drömmar och livsprojekt. Prova att lägga ihop blommande landsbygd och livlig stad, skidor och sjöliv eller utvecklande jobb och meningsfull fritid. Det som kommer ut är ett Sandviken större än delarna och en tillvaro plussad just för dig.

Sandvikens Kommun arbetar för en bra livsmiljö för kommunens 39 000 invånare samt att vara den goda arbetsplatsen för över 3 000 anställda.

 • 1862 startade Göran Fredrik Göransson Högbo Stål & Jernwerks AB, föregångaren till dagens Sandvik AB. Samma år börjar 300 kvinnor och män gräva och anlägga kanalen som går rakt igenom Sandviken och som grävdes för att förse järnverket med kylvatten. Sandviken börjar byggas och grunden läggs till den stad vi har idag. Sandviken fick stadsrättigheter 1943.
 • 25 000 invånare i staden och över 39 000 i kommunen.
 • Största arbetsgivare: Sandvik AB 6 000, Sandvikens kommun 3 000.
 • Sandviken ligger i Gästrikland och tillhör Gävleborgs län.
 • Landskapsblomma liljekonvalj, landskapsdjur tjäder, landskapsfisk strömming, landskapsäpple Malmbergs Gylling.
 • Storsjön med sjönära boenden och turbåten M/S Emma, kilometerlånga stränder och fint gösfiske.
 • 751 km stränder längs insjöar och vattendrag.
 • 220 öar i insjöar.
 • Spännande arkitektur av bl. a. Ralph Erskine och Gösta Åbergh.
 • Kulturcentrum – ett helt kvarter i centrala Sandviken med bl. a. kulturskola, konsthall, teater, bibliotek, Trampolin - Sveriges första litteraturhus för barn och unga, kulturförskolan Flygande Draken, restaurang, och café.
 • Enda kommun som blivit utsedd till Årets Kulturkommun två gånger, senast 2018.
 • Bandy är stort i Sandviken. SAIK Bandys herrlag har tagit 9 SM-guld och damlaget 3 SM-guld. 
 • Högbo Bruk rekreationsområde med hotell, herrgårdar, lekplats och djur. Härproducerade råvaror under märket Made in Högbo med gårdsbutik. Björk and Berries doftdesigncentrum och konsthantverkare. Ett paradis för friluftsälskare, längdskidåkare och cykelentusiaster. En av landets anläggningar med konstfruset längdskidspår.
 • Kungsberget – alpin skidort med 22 nedfarter, från svarta branter till familje- och barnbackar. 1 700 gästbäddar i hotell- och stugboende.

Hedersmedborgare i Sandvikens Kommun

En hedersmedborgare är en enskild person som

 • har anknytning till Sandviken
 • har hedrat staden med sina gärningar
 • Sandviken är stolt över att förknippas med

Utnämningen görs av kommunstyrelsen och personen får en särskild hyllning och ett diplom.

Hedersmedborgare i Sandvikens Kommun