Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Plussa centrum-möte
5 november

I början av november arrangerades ett öppet möte på Kulturcentrum, där Helena Tallius-Myhrman, stadsarkitekt, samt Maria Dahlqvist från föreningen Marknadsplats Sandviken medverkade.

Under kvällen deltog cirka 30 personer och lämnade förslag. 


Idéer från öppet möte

Använda styrkorna i samhället och inte koncentrera för mycket. Alla som tillhör en viss grupp människor skulle få sätta sin prägel på delar av staden. T.ex. en skateboard-led/betongslinga på Stadsparken.

Inte bara fokusera på att bygga ut centrum. Tänk på stadsparken som är en död plats. Få in fler sporter där.

Ett sommarkafé i Stadsparken.

Länka ihop ett kafé i Stadsparken med Parkbadet.

Måste ha de saker som drar barnfamiljerna till centrum.

Vill se Drottningen som saluhallen.

Isbana på torget skulle vara trevligt likt isbanan i Kungsan, Stockholm.

Gamla bruket, stationen är vackra hus. Det finns en anledning att människor besöker naturvärden, historiska fastigheter och vackra byggnader. Det kanske kostar mer men är viktigt.

Det är lite rakt, tråkigt och skräpigt på stan. Jag önskar mer känsla.

Lokalerna/fastigheterna kring Jazzhuset/Sandvikens Orkesterförening är fina fastigheter som borde behållas och utvecklas. Ett föreningsliv kostar har en samhällelig vinst!

Centrum för pensionärer där pensionärer kan fika och träffas.

Utvecklingen är emot oss och det är inte lätt att driva affärsverksamhet. Men när det arrangeras större arrangemang i centrum så syns det att det finns människor.

En livsmedelsbutik behövs i centrum.

Konflikt i hur centrum ska utvecklas och hur man får köra bil.

Fruktträd i Stadsparken som gör att man kan plocka frukt.

Utomhusgym i Stadsparken.

Boulebana och minigolf i Stadsparken

Krysset används lite och det är framträdanden för samma grupp av människor jämt (barn och pensionärer)

Vill se torghandel på Knutentorget.

Marknadsplats Sandviken borde styra frågan om hur varuleveranser ska ske så att de i större utsträckning sker utanför öppettider samt till baksidan av fastigheterna.

När klockan är 18 dör staden så det behövs någonting som lever vidare kvällstid.

Det behövs ett kvällsöppet kafé.

Skulle finnas enkla möjligheter att bidra med musik och spela i centrum.

Viktigt att en scen byggs så att den fungerar för alla. D.v.s. både de som ska nyttja den och publiken.

Från resecentrum till centrum (jerntorget/dalbacken) skulle det finnas en spårvagn som gick i kontinuerlig trafik.

Avprivatisera kollektivtrafiken och göra biljetterna mycket billigare.

Ett förslagscenter på stan där alla kan lämna förslag till tjänstemän och politiker.

En rensning av Kanalen och möjlighet att hyra/låna kanoter.

Lägg igen Kanalen norr om OK.

Kanalen norr om OK borde rensas - det är en viktig del i Sandvikens historia.

Viktigt att kommunen bidrar till att skapa förutsättningar för ett levande centrum som vi kan vara stolta för.

Stort intresse för extremsport i Sandviken och för detta behövs det en inomhushall för bl.a. skateboard och BMX.