Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Lekplatsen på Hyttgatan

Plussa Centrum

Vi har byggt om Sandvikens centrum för fler mötesplatser, liv och rörelse. Arbetet påbörjades under 2014 och pågick till oktober 2017.

En aktivare stad

Arbetet med att förnya de centrala delarna för mer liv och rörelse i Sandvikens centrum inkluderade:

 • Förnyelsen av Jansasparken
 • Skapande av Drottningtorget
 • Restaurering av Sandvikens centrums äldsta byggnad som nu är restaurangen The Church
 • Upprustning av gågatorna under och ovan jord

Tips, idéer och önskemål från invånare

Projektet startade hösten 2014. Då tog Sandvikens kommun hjälp av medborgarna och över 1 600 idéer om hur gatorna kan smyckas och ges liv lämnades in.

Boende i kommunen har också varit med och format flera andra delar av projektet:

 • Invigningen av Drottningtorget "Stora Plaskkalaset" i juni 2016 formades utifrån önskemål från barn och föräldrar i kommunen.
 • Designen av blomsterfontänen i Jansasparken sker utifrån en årlig tävling bland medborgarna.
 • Invigningen av lekområdet på södra Hyttgatan "Leklördag" i maj 2017 formades utifrån önskemål från barn och föräldrar i kommunen.

Varför och vision

I arbetet med kommunens ”Vision 2025” höjdes många röster för mer liv och rörelse i centrum. Flera steg har tagits och fler kommer att tas för att förverkliga medborgarnas önskan om ett levande centrum.

De första stegen var bland annat Kulturskolans nya lokaler, utvecklingen av Kulturcentrum samt fokus på etableringsfrågor. Plussa centrum-projektet var nästa stora steg.

Tidsplan

2017

Invigningar: Invigning av lekplatsen på Hyttgatan den 20 maj och invigning av nya Krysset under Sandvikendagarna lördag den 17 juni.

Slutdatum för projektet var 31 oktober 2017 och Sandvikens nya centrum har nu många mötesplatser och förutsättningar för liv och rörelse.

2016

Invigningar: Drottningtorget den 11 juni, Jansasparken den 18 juni  och restaurangen "The Church" i slutet på augusti.

maj-juni: Fortsättning och avslut på arbetet med förnyelse av Jansasparken, området utanför Kulturcentrum och skapande av Dottningtorget.

Mitten av april-augusti: Ledningsschakter för fjärrvärme på Hyttgatan mellan Barrsätragatan och en bit norr om Krysset. Färdigställande av ytor på Köpmangatan öster om Krysset och framför Kulturcentrum.

Framför Kulturcentrum revs först asfalt och gatsten. Sen lades markvärme och sist nytt ytskikt med gatsten och bänkar.

Från augusti: Ledningsschakter för fjärrvärme en bit på norra änden av Norra Järngatan, Köpmangatan från Systembolaget och västerut över Plangatan. Nytt ytskikt på Hyttgatan.

2015

januari: Förslag till gestaltning och utformning

februari: Förslag utvärderas och bearbetas​

mars: Presentation "så här kommer det se ut"

maj-december: Byggproduktion:

 • Skapande av Drottningtorget
 • Förnyelse av Jansasparken
 • Restaurering av Sandvikens centrums äldsta byggnad Drottningen
 • Byte av ledningar för fjärrvärme och vatten kring Kulturcentrum samt en bit av Smedsgatan och Barrsätragatan. 

2014

19 september - 2 november: Dialogarbete: gör gatan till din

november - december: Internt projekteringsarbete


Sidan uppdaterad: 2020-05-05
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se