Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Drottningtorget

Ett tryggt centrum med liv och rörelse, mysiga mötesplatser och generösa lekutrymmen. Det är vad Sandvikenborna önskade sig när de fick tycka till. Som ett svar på det byggdes nya Drottningtorget runt den 110 år gamla kyrkobyggnaden på Hyttgatan som nu är restaurangen The Church. 

Händer vid Drottningtorget

Vattenspel, lekplats och uteservering

Ett stort, färgsprakande vattenspel med strålar som skjuter upp i oregelbundna mönster är ett igenkänningstecken för Drottningtorget. En utökad lekplats med nya, spännande attraktioner för barn och unga som vill hoppa och springa blir ett annat.

Av ägarna till The Church iordningställdes en uteservering som vänder sig mot Hyttgatan och det nya torget. Utanför serveringenfinns också en vattenspegel i anslutning till vattenspelet. Det finns också nya planteringar och sittgrupper i olika utformningar. Bilparkeringen söder om Stadshuset har försvunnit och ersatts med en längre efterfrågad cykelparkering som gör stan cykelvänligare.

Ny belysning för ökad trygghet

Området runt The Church har öppnats upp och försetts med ny belysning så att det blir naturligt och tryggt att promenera runt centrums dominerande karaktärsbyggnad enligt den torgidé som lanserade av tidigare stadsarkitekten Derek Lewis redan vid millennieskiftet. Vår tidigare stadsarkitekt Helena Tallius Myhrman vidareutvecklade det som nu är Drottningtorget: ett strategiskt viktigt inslag i Vision 2025 om den aktiva staden, fylld av liv och rörelse, präglad av internationell närhet och närvaro.

Fakta och tidsplan

1900 Baptistförsamlingen i Sandviken med 40 medlemmar och 1 930 kronor i kassan börjar planera för eget kyrkobygge.

1905 Vid en högtidsceremoni på påskdagen invigs stora kyrksalen.

1955 Elimkyrkan, som den först kommit att kallas, byter namn till Baptistkyrkan.

1997 Baptist- och missionsförsamlingarna förenas i en ny församling – Kanalkyrkans församling – med Kanalkyrkan vid Kanalen som huvudkyrka.

2005 Baptistkyrkan säljs till Sandvikens kommun, avkristnas och blir kulturhuset Drottningen.

2014 Sandvikens kommun bestämmer sig för att bevara och rusta upp den gamla kyrkobyggnaden och kulturhuset. Alternativet hade varit rivning.

2015 Arbetet med att skapa det nya Drottningtorget och renoveringen av Thé Church börjar.

2016 Nya Drottningtorget blir färdigt och invigs i juni. Restaurangen The Church invigs i augusti.

Sidan uppdaterad: 2017-09-11
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se