Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Gågatorna före och efter

Gågatorna

Gågatorna i Sandviken har förnyats både under och ovan jord. Arbetet påbörjades under 2015 och blev färdigt 2017.

Vad innebär det att gågatorna förnyades?

Under gatorna bytte vi ledningar för vatten, avlopp, fiber, el och värme. Ovanpå gatorna förnyades allt från papperskorgar till cykelställ, växter, bänkar, beläggning och belysning.

Hela centrum har också blivit mer tillgängligt. Ledstråk för synskadade finns och gatunivån har höjs till samma nivå som butikernas ingångar.

Därför byter vi ledningar i centrum

Det fanns ett stort behov av att förnya ledningarna i centrum. Det är 40 år sedan en sådan här renovering gjordes så det var hög tid att byta ut ledningarna innan de gjort sitt.

Hur såg det ut när arbetet pågick?

Det pågick två olika sorters arbeten: ledningsarbeten under jord och nya ytskikt ovan jord.

Att lägga ledningar för fjärrvärme är komplicerat. Rören är stora och behöver grävas upp helt. Man måste också ha långa schakt öppna. Det var därför både stora och långa hål i marken under tiden som arbetet pågick. El- och fiberledningar lades tillsammans med fjärrvärmeledningarna i samma schakter.

Vatten och avloppsledningar förnyades med en schaktfri arbetsmetod, där man grävde upp punktvis för att byta ledningarna.

Arbetet med nya ytskikt skedde mer etappvis. Då grävde vi mindre hål för träd och nya rännstensbrunnar, lade ny marksten och monterade fast nya bänkar, belysning, papperskorgar och cykelställ.

Ett nytt centrum!

Centrum har ny och fin skepnad både tekniskt, funktionellt och upplevelsemässigt! Det finns nu goda förutsättningar för ett centrum fyllt av liv och rörelse.

Sidan uppdaterad: 2018-02-14
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se