Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Jansasparken

Jansasparken har förnyats! Under parken har Sandviken fått sitt första dolda fördröjningsmagasin för regnvatten.

Händer i Jansasparken.

Historia och framtid förenades i och med storsatsningen på Sandvikens centrum. Jansasparken som ligger mellan Kulturcentrum och Stadshuset har förnyats.

De karaktäristiska lindalléerna behölls och förnyades i parken som utgör en mycket omtyckt och lummig oas mitt i stan. Kvar blev också de gamla slaggstensmurarna och den åttkantiga vattenorgeln från 1957, som nu återskapades. Under hela Jansasparken byggdes ett fördröjningsmagasin, som motsvarar 1400 badkar, och som hindrar översvämningar vid skyfall.

Ny plats för uppträdanden

Parken tillfördes nya förutsättningar för mer liv och rörelse, bland annat i form av en plats för uppträdanden med sittplatser som knyter ihop Jansasparken med Kulturcentrum/Folkets Hus.

För trygghetens skull blev det ny belysning i och runt parken. Och det har blivit tydliggjort att det är ett område som ska vara så bilfritt som möjligt.

Toppat önskelistorna

När Sandvikenborna i arbetet med Vision 2025 och Plussa Centrum fått tycka fritt har just mer liv och rörelse i centrum stått mycket högt på önskelistan. Ökad trygghet i stan är ett annat genomgående tema när medborgarna lämnat de synpunkter som kommit att ligga till grund för de delar i visionen som handlar om den aktiva staden och om att vi ska kunna känna oss säkra i alla miljöer.

Nya träd

Senast Sandvikens kommun gjorde några större ingrepp i Jansasparken var på 70-talet och 80-talet. Nu har vi rustat och moderniserat den gröna oasen för 30-40 år in i framtiden. De vackra lindalléerna har återskapats med nya friska lindar. De gamla träden hade begränsad livslängd och skador som redan börjat märkas.

Höga vattenpelare

Den åttkantiga fontänen vid uteserveringen, exklusiv i sitt slag när den invigdes 1957, har återställs till den praktfulla vattenorgel den en gång var med upp till nio meter höga vattenpelare.

Det har också tillkommit nya ingångar till Jansasparkens grönytor, som tidigare kunde upplevas som lite instängda.

Nya samlingsplatsen med scen utanför Kulturcentrum har gjorts bilfri genom en förlängning av gågatan. Det är fortfarande tillåtet att köra bil på gåendes villkor utanför stadshotellet.

Gångstråken längs gågatorna och ytan framför Kulturcentrum är dessutom uppvärmt.

Gåvänligt centrum

Hela området har fått ny markbeläggning utan nivåskillnader, också det en markering av att det här är en del av centrum där fotgängare går före bilar.

Även under markytan har det skett stora saker. Fjärrvärme- och vattenledningar har bytts ut i hela kvarteret och ner mot korsningen Hyttgatan-Barrsätragatan.

Fördröjningsmagasin som rymmer 1 400 badkar

Framför har Sandviken fått sitt första fördröjningsmagasin i form av tre gigantiska kulvertar som fördröjer och fördelar vatten vid skyfallsliknande regnväder så att gallerian och andra fastigheter i området i fortsättningen slipper riskera skador. Magasinen kommer att rymma ca 212 000 liter, vilket motsvarar ca 1400 badkar.

Fakta

  • Jansasparken etablerades efter det att Sandvikens Stadshotell byggts 1938.
  • Namnet Jansas härstammar från släktgården Jansas i Västanbyn med jordbruksmark som en betydande del av Sandvikens centrum nu är uppfört på.
  • Jensas är ett namn som också använts, vilket dock är en felskrivning från 30-talet.
  • Det finns 9927 växter i Jansasparken samt cirka 500 sommarblommor

Sidan uppdaterad: 2018-07-05
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se