Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

The Church

Den 110 år gamla före detta kyrkobyggnaden på Hyttgatan är nu Restaurangen The Church. Renoveringen av Sandvikens centrums äldsta byggnad är en del i vår satsning mot en aktiv stad fylld med liv och rörelse. 

Drottningen (före detta Baptistkyrkan) är en särskilt speciell och viktig byggnad i Sandviken, och den äldsta i stadskärnan.

En unik restaurangmiljö

Arbetet började med att vi renoverade Drottningen både ut- och invändigt samt tillgänglighetsanpassade fastigheten. Fastigheten har också anpassats så att den svarar mot hyresgästens behov, bland annat genom bygge av ett entresolplan. Därtill har hyresgästen själv bekostat egna satsningar i fastigheten.

Den här lösningen ger kommunen en affärsmässig grund att behålla fastigheten på ett sätt som gynnar hela staden. Förutom att skapa en välkomnande port till centrum, en mötesplats med liv och rörelse, bidrar den unika restaurangmiljön där de höga spetsbågefönstren lyser på kvällarna till att stärka besöksnäringen, inte minst gentemot de många internationella besökarna i staden.

The Church öppnade den 26 augusti 2016

Mer information

Sidan uppdaterad: 2017-09-27
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se