Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Logotyp Plussa Centrum

Tidsplan

2017

Invigningar: Invigning av lekplatsen på Hyttgatan den 20 maj och invigning av nya Krysset under Sandvikendagarna lördag den 17 juni.

Slutdatum för projektet var 31 oktober 2017 och Sandvikens nya centrum har nu många mötesplatser och förutsättningar för liv och rörelse.

2016

Invigningar: Drottningtorget den 11 juni, Jansasparken den 18 juni  och restaurangen "The Church" i slutet på augusti.

maj-juni: Fortsättning och avslut på arbetet med förnyelse av Jansasparken, området utanför Kulturcentrum och skapande av Dottningtorget.

Mitten av april-augusti: Ledningsschakter för fjärrvärme på Hyttgatan mellan Barrsätragatan och en bit norr om Krysset. Färdigställande av ytor på Köpmangatan öster om Krysset och framför Kulturcentrum.

Framför Kulturcentrum revs först asfalt och gatsten. Sen lades markvärme och sist nytt ytskikt med gatsten och bänkar.

Från augusti: Ledningsschakter för fjärrvärme en bit på norra änden av Norra Järngatan, Köpmangatan från Systembolaget och västerut över Plangatan. Nytt ytskikt på Hyttgatan.

2015

januari: Förslag till gestaltning och utformning

februari: Förslag utvärderas och bearbetas​

mars: Presentation "så här kommer det se ut"

maj-december: Byggproduktion:

  • Skapande av Drottningtorget
  • Förnyelse av Jansasparken
  • Restaurering av Sandvikens centrums äldsta byggnad Drottningen
  • Byte av ledningar för fjärrvärme och vatten kring Kulturcentrum samt en bit av Smedsgatan och Barrsätragatan. 

2014

19 september - 2 november: Dialogarbete: gör gatan till din

november - december: Internt projekteringsarbete


Sidan uppdaterad: 2018-11-12
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se