Fakta - statistik, undersökningar och jämförelser

Korta fakta om Sandvikens kommun

Folkmängd (31/12 2020)

39 290

Geografisk storlek

1 165 km²Folkmängd uppdelat på områden 31/12 2020

Område

Antal i tätort

Antal utanför tätort

Sandviken

25901

1048

Storvik/Hammarby

2659

1004

Kungsgården/Åshammar

1301

1234

Järbo

1576

1254

Årsunda

1008

693

Österfärnebo/Gysinge

562

1050


Befolkningsstatistik och befolkningsutveckling

För dig som är intresserad av befolkningsstatistik så erbjuder vi dig att söka i vår statistik och få fram resultat i form av tabeller och diagram. Du kan göra urval utifrån bl.a. område, åldersklasser, genomsnittsålder m.m.
Befolkningsstatistik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvalitetsmätningar och statistik sammanställd av verksamheter

Attitydsundersökning

Undersökningen består av en kvantitativ studie som har genomförts av företaget Markör under januari–mars 2014. Resultatet visar "bilden av Sandviken" utfrån personer som bor i kommunen jämfört med ej boende i kommunen samt områden att prioritera inför framtiden.

Totalt har 11 olika målgrupper undersökts med hjälp av  telefonintervjuer och webbenkäter.

Undersökningen besvarats av 2 890 personer.

Ta del av rapporten Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.8 MB)

Medborgar­undersökning

Sandvikens kommun deltar i Statistiska centralbyråns årliga medborgar­undersökningar. I medborgarundersökningen får medborgarna tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Medborgarna betygsätter följande tre områden:

  • Nöjd-Medborgar-Index, Medborgarnas betyg på kommunens verksamhet.
  • Nöjd-Region-Index, Medborgarnas betyg på regionen/kommunen som en plats att bo och leva i.
  • Nöjd-Inflytande-Index, Medborgarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut.

Resultat medborgarundersökning 2019 Pdf, 278.6 kB. (Pdf, 278.6 kB)

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Eftersom barns och ungas behov och förutsättningar förändras över tid är det viktigt att ha aktuell kunskap om deras levnadsvillkor. Genom att göra kvalitativa och kvantitativa kartläggningar, genomföra studier och forskning kan denna kunskap hämtas in.

Luppenkäten genomförs med tre års mellanrum och undersöker hur ungas livssituation ser ut lokalt. 

Mer information om LUPP

Skillnader i livsvillkor och levnadsvanor

Denna kartläggning över jämlik hälsa visar skillnader i livsvillkor och levnadsvanor bland medborgarna i Sandvikens kommun.

Huvuddelen av kartläggningen fokuserar på barn och deras familjer. Resultatet i kartläggningen visar en nulägesbild i Sandvikens kommun från åren 2017, 2018 eller 2019 – beroende på vilken statistik som varit tillgänglig.

Våra levnadsvanor påverkar hur vi mår och hur länge vi lever och är de största individuellt påverkbara faktorerna för ohälsa.

Förutom egenvärdet i att barn och unga har goda livsvillkor och levnadsvanor är även kommunens utveckling beroende av att barn och unga får förutsättningar för en god och trygg uppväxt. Kartläggningens resultat visar att kommunen har flera utmaningar för att nå en god och jämlik hälsa, dels för olika grupper men även inom vissa geografiska områden.

Skillnader i livsvillkor och levnadsvanor i Sandvikens kommun - version 2020 Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.8 MB)

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och landsting gör öppna jämförelser inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, grundskola, gymnasieskola, trygghet och säkerhet, företagsklimat samt folkhälsa. I dessa undersökningar kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.
Öppna jämförelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga nationella statistik och jämförelsetjänster

Statistiska centralbyrån

Statistiska centralbyrån erbjuder många olika typer av statistik på sin webbplats. www.scb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommun- och landstingsdatabasen

Här kan Du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 2000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser. www.kolada.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Näringslivets Ekonomifakta

Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och visar statistik. Här finner du bland annat siffror på arbetslöshet, sjukfrånvaro och koldioxidutsläpp. Du kan även ladda hem diagram och sifferunderlag.
Ekonomifakta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Räddningverket

Räddningsverkets statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsinfo.se

Skolverkets webbplats med kvalitetsredovisningar och inspektionsrapporter
http://www.utbildningsinfo.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välja skola

Skolverkets jämförelsetjänst med grundskolor och gymnasieskolor www.valjaskola.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.