Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Samverkan i regionen

Tillsammans med andra kommuner i regionen samverkar Sandvikens kommun med verksamheter och gemensamma nämnder som överförmyndarverksamhet, verksamhetsstöd, konsumentvägledning och samhällsbyggndadsverksamhet.

Kommunen ingår också i flera samverkansorgan i regionen. Några exempel hittar du på denna sida.

Intresseföreningen Bergslaget

Intresseföreningen Bergslaget är en ideell förening som arbetar för samverkan mellan kommuner och regioner i det geografiska området Bergslagen. Föreningen fungerar som en aktiv plattform för samarbete vilket ger möjlighet att med en gemensam röst kunna kraftsamla och bidra till en positiv utveckling av Bergslagen.
Intresseföreningen Bergslagetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samordningsförbund Gävleborg

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund som arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.
Samordningsförbund Gävleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gästrike Räddningtjänst

Gästrike Räddningstjänst är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten i fem kommuner; Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner.
Gästrike Räddningtjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gästrike Återvinnare

Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund som sköter avfallshanteringen i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun.
Gästrike Återvinnarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Gävleborg

I Region Gävleborg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Bland ansvarsområdena finns folkhälsa och hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur.
Om Region Gävleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

God och nära vård i Gävleborg

Region Gävleborg, länets kommuner och privata vårdaktörer samverkar för att skapa en nära och sammanhållen vård där kommunal vård, primärvård och specialistvård har ett tätt samarbete. Samverkan sker dels länsövergripande, dels inom olika operativa verksamhetsområden.
God och nära vård i Gävleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreningen Sambruk

Sandvikens kommun är medlem i Sambruk som är en förening där kommuner, landsting och myndigheter som verkar för att skapa en gemensam grund för utveckling av kommunala e-tjänster är medlemmar.
Sambruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se