Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Arbetet med Sandvikens kommuns vision 2008-2021

Arbetet med att skapa en ny vision som gäller Sandvikens kommun har under åren engagerade många kommuninvånare, förtroendevalda och tjänstemän. Här får du en beskrivning över hur arbetet har gått till och fortsätter.

Förarbete

Fram till våren 2008 gjorde kommunstyrelsen ett förarbete med den nya visionen för Sandviken. De fick bland annat via Jan Sturesson, Partner och Global leader för Government and Public Services inom PricewaterhouseCoopers, ökad kännedom och kunskap om trender och tendenser som påverkar vårt samhälle idag och imorgon. Detta var erfarenheter som blev viktiga när visionen skulle formuleras och all den kunskap, alla tankar och åsikter som medborgarna bidrog med om kommunens framtid skulle sammanställas.

Detta resulterade i en idétext kring vision 2025 "Med basen i Sandviken är världen alltid närvarande."
Med basen i Sandviken... Pdf, 51 kB, öppnas i nytt fönster.

I slutet av september 2008 delades Informationstidningen Sandviken nr 3 2008 ut till alla hushåll och företag i Sandvikens kommun.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2008-05-22 beslutades processarbetet kring Vision 2025
Protokoll Kommunstyrelsen 2008-05-23 §93 Pdf, 190.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Se en informationsfilm kring varför Sandvikens kommun arbetade med att ta fram Vision 2025. Filmen är ca 6 min.

Medborgarna utformar visionen

Under perioden 1 oktober 2008 till 12 januari 2009 genomfördes en mängd möten tillsammans med kommunens invånare. Många medborgare tog även chansen att göra sin röst hörd på olika sätt. Över 2200 röster kom in bl.a. genom formulärsvar på webb, bibliotek och via informationstidningen. Många har också deltagit i diskussionsträffar och bokat politiker/visionssamordnare för att ge sitt bidrag till visionsarbetet.

Sammanställning av alla röster från medborgare Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Under perioden gjordes även en videoenkät med frågor till ungdomar. Filmintervjuerna är från Parkbadet oktober 2008 samt Lussecupen i innebandy på Jernvallen, december 2008.

Sammanställning av visionen

Från januari till mars 2009 sammanställdes alla tankar och idéer som kommit fram. Som en fortsättning på höstens medborgardialoger arbetade kommunstyrelsen fram ett visionsförslag. Förslaget antogs av Kommunstyrelsen den 24 februari 2009 och  av Kommunfullmäktige den 30 mars.

Presentation av visionen — vid invigningen av Göransson Arena

Den färdiga visionen presenterades i samband med invigningen av Göransson Arena våren 2009.

Arbete utifrån visionen — juni 2009 och framåt

Men det stora arbetet började när visionsdokumentet är klart. Då handlar det om att på så många sätt som möjligt arbeta utifrån visionen. De anställda i Sandvikens kommun behöver arbeta utifrån visionen. De förtroendevalda behöver styra den kommunala organisationen utifrån visionen

Det viktigaste är dock att alla ca 37 000 medborgare i Sandvikens kommun känner för visionen och drar sitt strå till stacken. Först då kommer Vision 2025 att i grunden kunna påverka vårt samhälle åt det håll vi önskar.

Tidsaxel för visionsprocessenFörstora bilden

Tidsaxel för visionsprocessen, klicka på bilden för att se den i större format.


Revidering av visionen 2021

En parlamentarisk grupp från kommunstyrelsen med representanter från alla partier invalda i kommunfullmäktige gjorde våren 2021 en mindre revidering av visionen. Den reviderade visionen antogs av enhälligt kommunfullmäktige maj 2021.