Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Statistik, kvalitetsmätningar och jämförelser

Fakta om Sandvikens Kommun

Folkmängd (31/12 2019)

39 234

Yta

1 165 km²

Läge

Longitud 60° 37 min N


Latitud 16° 47 min Ö

Antal invånare/km²

33,7

Antal hushåll (31/12 2018)

18 480


Mer korta fakta och siffror om Sandviken Kommuner i siffror - SCB.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Befolkningsstatistik och befolkningsutveckling

För dig som är intresserad av befolkningsstatistik så erbjuder vi dig att söka i vår statistik och få fram resultat i form av tabeller och diagram. Du kan göra urval utifrån bl.a. område, åldersklasser, genomsnittsålder m.m.
Befolkningsstatistiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvalitetsmätningar och statistik sammanställd av verksamheter

Attitydsundersökning

Undersökningen består av en kvantitativ studie som har genomförts av företaget Markör under januari–mars 2014. Resultatet visar "bilden av Sandviken" utfrån personer som bor i kommunen jämfört med ej boende i kommunen samt områden att prioritera inför framtiden.

Totalt har 11 olika målgrupper undersökts med hjälp av  telefonintervjuer och webbenkäter.

Undersökningen besvarats av 2 890 personer.

Ta del av rapportenPDF (pdf, 1.8 MB)

Medborgar­undersökning

Sandvikens kommun deltar i Statistiska centralbyråns årliga medborgar­undersökningar. I medborgarundersökningen får medborgarna tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Medborgarna betygsätter följande tre områden:

  • Nöjd-Medborgar-Index, Medborgarnas betyg på kommunens verksamhet.
  • Nöjd-Region-Index, Medborgarnas betyg på regionen/kommunen som en plats att bo och leva i.
  • Nöjd-Inflytande-Index, Medborgarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut.

Resultat medborgarundersökning 2019PDF (pdf, 278.6 kB)

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Eftersom barns och ungas behov och förutsättningar förändras över tid är det viktigt att ha aktuell kunskap om deras levnadsvillkor. Genom att göra kvalitativa och kvantitativa kartläggningar, genomföra studier och forskning kan denna kunskap hämtas in.

Luppenkäten genomförs med tre års mellanrum och undersöker hur ungas livssituation ser ut lokalt. 

Mer information om LUPP

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och landsting gör öppna jämförelser inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, grundskola, gymnasieskola, trygghet och säkerhet, företagsklimat samt folkhälsa. I dessa undersökningar kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.
Öppna jämförelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övriga nationella statistik och jämförelsetjänster

Statistiska centralbyrån

Statistiska centralbyrån erbjuder många olika typer av statistik på sin webbplats. www.scb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommun- och landstingsdatabasen

Här kan Du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 2000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser. www.kolada.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Näringslivets Ekonomifakta

Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och visar statistik. Här finner du bland annat siffror på arbetslöshet, sjukfrånvaro och koldioxidutsläpp. Du kan även ladda hem diagram och sifferunderlag.
Ekonomifaktalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Räddningverket

Räddningsverkets statistikdatabaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utbildningsinfo.se

Skolverkets webbplats med kvalitetsredovisningar och inspektionsrapporter
http://www.utbildningsinfo.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Välja skola

Skolverkets jämförelsetjänst med grundskolor och gymnasieskolor www.valjaskola.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2020-08-03
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se