Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Vision 2025

Vision 2025 togs fram av kommunstyrelsen 2009 och till grund för den låg över 2 200 röster från kommuninvånare. Kommunfullmäktige antog visionen enhälligt 30 mars 2009.

Nu arbetar vi vidare utifrån visionen i kommunens olika verksamheter.

Vision 2025 banner

Vision 2025:

I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre.

Visionen innehåller följande fokusområden:

Vi bryr oss om varandra, reagerar och agerar

Vi har ett tolerant och jämlikt samhälle med närhet mellan människor som växer upp, lever och åldras i trygghet. Vi känner oss säkra i alla miljöer.

Tillsammans skapar vi ett öppet och demokratiskt samhälle

I vårt förändringsarbete ser vi till hela kommunens unika behov och vi stödjer lokal utveckling. Här ges möjlighet att förverkliga drömmar och livsprojekt. Vi gör varandra bättre, ser att olikheter berikar vårt samhälle samt vågar utmana och skapa förändring. Kommunens verksamheter möter människors behov.

Ett delat ansvar — ett enat samhälle

Oavsett om vi är tjej eller kille, kvinna eller man har vi alla samma möjligheter och ansvar. Det handlar om kunskap, attityd, makt, trygghet och bemötande.

I Sandviken är världen alltid närvarande

Genom vår gemensamma utveckling med Sandvik och andra internationella företag har vi en global plattform. Internationellt utbyte berikar vårt samhälle. Ett varierat näringsliv med många entreprenörer och kulturarbetare är vår språngbräda till framtiden.

Den aktiva staden - fylld av liv och rörelse

Sandviken är en ung stad med öppna mötesplatser för alla, präglade av internationell närhet och närvaro. Vi utvecklar kommunikationen mellan människor och platser.

Vi lär för livet

Vi ser det livslånga lärandet och möjligheten till utbildning som avgörande framgångsfaktorer, såväl för samhället som individen. Vår särställning inom teknik och IT har byggts i samverkan mellan skola och näringsliv.

Vår miljö — vårt ansvar

I Sandviken är miljöfrågor viktiga. Vi har lärt oss att leva och verka inom naturens ramar. Vi arbetar för en långsiktig hållbar utveckling.

Vi mår bra till kropp och själ

Genom vårt nyskapande idrotts-, kultur- och friluftsliv har vi en unik livsmiljö för oss själva och våra gäster. Det bidrar till livskvalitet, hälsa och tillväxt.

Filer för utskrift

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se