Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Sandvikens Kommuns logotyp

Logotypen består av Sandvikens stadsvapen och "Sandvikens Kommun" satt med det typsnittet Avenir. Ordbilden blir tidlös och skapar sin egen karaktär och tydlighet.

  • Logotypen ska användas i sin helhet och får inte beskäras eller ändras.
  • Logotypen frå endast användas när kommunen står som ensam avsändare eller tillsammans med annan aktör.

 

Färgversioner

Logotypen har i sitt grundutförande färgerna blå, röd, grå och svart. Välj den version som ger bäst kontrast mot din ljusa eller mörka bakgrund.

  • Logotyp i färg används i största möjliga mån på officiella dokument
  • Vit logotyp används mot mörk bakgrund
  • Svart logotyp används mot ljus bakgrund

PMS 5405 C
PMS 548 U
CMYK 100, 70, 50, 0
RGB 59, 110, 143
HEX #3b6e8f

PMS 188 C
PMS 1807 U
CMYK 50, 100, 80, 0
RGB 139, 15, 4
HEX #8b0f04

PMS Black C 20%
PMS Black U 20%
CMYK 0, 0, 0, 20
RGB 209, 211, 212
HEX #d1d3d4

 

Placering och frizon

Logotypen ska i första hand placeras vänsterställt på ytan. Använd frizon som är det minsta avståndet (mot andra grafiska element) som får användas. Avståndet x, markerat med rött.

Illustration av frizon för logotyp

 

Storlek

Logotypen ska vara stor nog för att synas tydligt men utan att bli oproportionerlig och klumpig. Minsta tillåtna storlek vid tryck är 25 mm bred vid tryck. På A4 blanketter ska logotypen vara 61 mm bred och placeras 15 mm från vänster- och överkant.

Sidan uppdaterad: 2020-10-20
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se