Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Sandvikens Kommuns logotyp

Logotypen består av Sandvikens stadsvapen och namnet Sandvikens Kommun satt med det speciella typsnittet Avenir. Typsnittet lämpar sig utmärkt till logotyper som ska reproduceras i små och stora storlekar, då ordbilden är tidlös och skapar sin egen karisma och tydlighet. Läs mer om kommunens stadsvapen

Här hittar du information och riktlinjer om

  • färger i logotypen
  • versioner
  • frizon
  • storlek
  • placering
  • logotyp för förvaltningar och enheter
  • så här får du inte göra

FÄRGER I LOGOTYPEN

Sandvikens kommuns logotyp har i sitt grundutförande fyra färger. Blå, röd, grå och svart.

logotyp-blå

PMS 548 U
PMS 5405 C
CMYK 100, 70, 50, 0
RGB 59, 110, 143
HEX #3b6e8f

logotyp-röd

PMS 1807 U
PMS 188 C
CMYK 50, 100, 80, 0
RGB 139, 15, 4
HEX #8b0f04

logotyp-grå

PMS Black C 20%
PMS Black U 20%
CMYK 0, 0, 0, 20
RGB 209, 211, 212
HEX #d1d3d4

Versioner

Logotypen finns i tre utföranden. En officiell logotyp med stadsvapnet i fyrfärg med svart text och två enfärgade varianter: en positiv och en negativ, för placering mot ljus respektive mörk bakgrund.

Läs mer om olika versioner och ladda ner

Frizon

För att logotypen inte ska störas av andra grafiska element ska det alltid finnas utrymme runt logotypen och namnet, en så kallad frizon. Frizonen visar vilka avstånd som ska lämnas till annan grafik. Avståndet x, markerat med rött ovan, är avståndet mellan murkronans början ner till ånghammarens topp.

Frizon

Frizon

Storlek

När det gäller logotypens storlek så gäller sunt förnuft, görs den för liten så syns den inte och görs den för stor så blir den oproportionerlig och klumpig.

Logotypens minsta tillåtna storlek är 25 mm bred vid tryck.

Minsta storlek 25 mm bred

Minsta storlek 25 mm bred

På A4 blanketter ska logotypen vara 61 mm bred och
placeras 15 mm från vänster- och överkant.

Logotyp på A4 blanketter

Logotyp på A4 blanketter

Placering

Grundregeln är att kommunvapnet placeras vänsterställt på ytan. Undantag kan förekomma.

Logotyp för förvaltningar och enheter

I vissa sammanhang är det viktigt att kommunens förvaltningar finns med som avsändare. I dessa fall används logotypen i kombination med avsändarnamn för enhet eller förvaltning.

Informationskontoret producerar alla de logotyper som du behöver för digitala och tryckta medier. Om den logotyp du behöver inte finns på kommunens hemsida kan du kontakta Informationskontoret.

Läs mer om hur du kan använda logotyp för förvaltningar och enheter

Så här får du inte göra

Sandvikens kommuns logotyp är en helhet som inte får brytas upp eller ritas om, ej heller beskäras.

Den får heller inte i sin helhet användas av andra aktörer utan endast när kommunen står som ensam avsändare eller är avsändare tillsammans med annan aktör.

fel logotyp
fel logotyp
fel logotyp

Sidan uppdaterad: 2016-11-25
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se