Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Akut information och extraordinära händelser

Stora olyckor, naturkatastrofer och terrorattentat är händelser vi gärna håller på avstånd som osannolika ända tills de faktiskt drabbar oss. Kommunen har ett särskilt ansvar för att Sandviken ska vara robust och säkert för alla som vistas här. Detta gäller även om vi skulle prövas av omfattande strömavbrott, svåra stormar, snökatastrofer, olyckor med giftutsläpp etc. Ytterst ska kommunen också planera för situationen vid höjd beredskap och krig.

Sandvikens kommuns beredskap för extraordinära händelser samordnas som ett kommunstyrelseuppdrag av Kommunskyddet. Kommunskyddet stödjer såväl kommunstyrelsen som verksamheter och bolag i deras arbete med att planera för krishantering. Vi arbetar utifrån ansvarsprincipen, det vill säga att den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden har kvar detta ansvar vid extraordinära händelser och höjd beredskap.

Samordningen sker främst genom ett brett nätverk med säkerhetsombud från samtliga verksamheter och bolag där Sandvikens kommun är majoritetsägare.

Plan för hantering av extraordinära händelser Pdf, 135.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Information via webb

Om det sker en större olycka eller annan extraordinär händelse i Sandvikens kommun kommer information om det aktuella läget att fortlöpande lämnas på startsidan för www.sandviken.se Länk till annan webbplats..

Nationellt informationsnummer

Information lämnas också via det nationella telefonnumret 113 13.

113 13, telefonnummer för information vid olyckor och kriser