Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Handlingsprogram för förebyggande arbete

Enligt lagen om skydd mot olyckor skall kommunerna utarbeta ett handlingsprogram för den förebyggande verksamheten inom sitt geografiska område och ett handlingsprogram för den operativa verksamheten, räddningstjänst. Arbetet med handlingsprogrammen skall ses som en process med kontinuerlig uppföljning, utvärdering och ständiga förbättringar.

I Sandvikens kommun är den förebyggande verksamheten redovisad i ett handlingsprogram fastställt av kommunfullmäktige.

Handlingsprogrammet för räddningstjänstverksamheten redovisas gemensamt i ett program för de fem medlemskommunerna inom Gästrike räddningstjänstförbund och fastställs av dess direktion.

Kommunen skall svara för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs. Kommunen skall också främja annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet i kommunen. Vidare skall kommunen svara för räddningstjänsten inom sitt geografiska område.

Handlingsprogram för det förebyggande arbetet enligt lagen om skydd mot olyckor.öppnas i nytt fönster

Handlingsprogram för Gästrike Räddningstjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2017-06-21
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se