Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kommunskyddet

Kommunskyddet skall verka för att skapa en trygg och säker kommun för alla som berörs av vår samlade verksamhet. Det säkerhetsarbete som Kommunskyddet utövar ska syfta till att den kommunala verksamheten ska kunna pågå med ett minimum av driftstörningar, olyckor, skador etc.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhetsfrågor och utövar genom Kommunskyddet fortlöpande samordning, rådgivning, uppföljning och tillsyn inom säkerhetsområdet. Kommunskyddet ansvarar även för upphandling av kommunens samlade försäkringsskydd och är kommunens kontakt vad gäller försäkringsfrågor.

Kontakt

För säkerhetsfrågor tag gärna kontakt med följande personer inom Kommunskyddet.

Rolf Sundqvist, säkerhetschef
026-24 00 78, rolf.sundqvist@sandviken.se

Mikael Eriksson, säkerhetsskyddschef
026-24 00 68, mikael.1.eriksson@sandviken.se

Pia Frank, beredskapssamordnare
026-24 15 27, pia.frank@sandviken.se

Besöksadress:
Odengatan 34, Sandviken

Sidan uppdaterad: 2017-10-26
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se