Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Krishantering

Kommunen har skapat en organisation som heter POSOM för att hjälpa invånarna i akuta situationer när de behöver stöd för sin psykiska och sociala hälsa.

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande

POSOM Sandviken

I Sandviken finns en särskild grupp med ledningsansvar för psykiskt och socialt stöd till oskadda personer vid större olyckor och katastrofer som inträffar inom Sandvikens kommun eller påverkar invånarna där. Gruppen samordnas av kommunen och kallas för POSOM-grupp.

POSOM-gruppen ska aktiveras vid större olyckor och katastrofer, när det akuta vårdbehovet är större än de omedelbart tillgängliga resurserna.

Vem kan kontakta POSOM?

Räddningsledare, polisinsatschef eller sjukhusets PKL-grupp (Psykologisk/Psykiatrisk Katastrof-Ledningsgrupp) kan aktivera POSOM-gruppen. Detta sker alltid via SOS-alarm, telefon 112.

Ledningsgruppens uppgifter

  • Upprätta informations- och stödcenter efter larm från räddningsledare, polisinsatschef eller sjukhusets PKL-grupp
  • Tillhandahålla stödpersoner som kan genomföra kamratstödjande samtal
  • Utbildning av stödpersoner

Stödpersonerna tar hand om

  • överlevande-oskadade genom att ge emotionell första hjälp
  • anhöriga genom att lösa praktiska problem
  • eventuella vittnen-chockade genom att skydda dem från ytterligare påfrestningar

Informations- och stödcenter

POSOM-insats sker normalt ej på olycksplatsen utan på annan mer lämplig plats, så kallat informations- och stödcenter.

Västanbygården är kommunens stödcenter men andra
lokaler i kommunen kan också komma i fråga beroende på hur behoven av insatsen ser ut.

Kontaktperson

Rolf Sundqvist, samordnare POSOM-gruppen,
tel: 026-24 00 78

Krisgrupper

Alla arbetsplatser ska dessutom ha egna krisgrupper att ta till vid mindre händelser. Detta är ett krav enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Krisgruppens uppgift är att stödja personal i samband med händelser som till exempel knivöverfall på en socialtjänstmottagning eller dödsfall i en skola.