Stipendier, fonder och utmärkelser

Sandvikens kommun administrerar vissa fonder och stipendier som delas ut årligen. I sammanställningen nedan får du tips om både de fonder som kommunen administrerar samt andra fonder med lokal anknytning.

Kultur- och fritidsnämndens stipendier

Kultur- och fritidsnämndens stipendier delas ut för förtjänstfulla insatser inom kultur, fritid, idrott och friluftsliv. Beslut om vilka som får stipendier tas av kultur- och fritidsnämndens stipendieutskott varje höst.

Mer information om Kultur- och fritidsnämndens stipendier

Ovansjöfonden

Stipendier till de personer som utbildar sig till ungdomsledare för verksamhet inom tidigare Ovansjö kommun. Premier till de personer som redan är aktiva ledare eller på annat sätt har hand om den frivilliga ungdomsverksamheten inom tidigare Ovansjö kommun.

Upplysningar

Niklas Bergdahl, enhetschef - fritidsenheten
tel 026 - 24 11 07
E-post: niklas.bergdahl@sandviken.se

Marcus Strand, enhetschef - kulturenheten
tel 026 - 24 16 12
E-post: marcus.strand@sandviken.se

Victor och Lotten Folins donationsfond

Ska främja kulturell, idrottslig eller annan föreningsbunden icke politisk ungdomsverksamhet i Gästrike-Hammarby och stödja behövande i Ovansjö församling.
Ansökan inlämnas löpande under året till till Kultur och fritid, Föreningsenheten, 811 80  SANDVIKEN.

Upplysningar

Niklas Bergdahl, enhetschef - fritidsenheten
tel 026 - 24 11 07
E-post: niklas.bergdahl@sandviken.se  

Marcus Strand, enhetschef - kulturenheten
tel 026 - 24 16 12
E-post: marcus.strand@sandviken.se

Viktor Magnussons stipendiefond

Stipendiet kan tilldelas den som avlagt studentexamen vid Sandvikens gymnasieskola (Bessemergymnasiet) och som påbörjat sin utbildning till civilingenjör (270p) vid teknisk högskola eller annan högre teknisk läroanstalt med gymnasieskolans NV- eller TE-program (alternativt annat motsvarande utbildningsprogram) som grund.
Information och ansökan

Fonden för partiellt arbetsföra (FAK)

Handikapporganisationer och organisationer som har anknytning till handikappverksamheter och som ej drivs i vinstsyfte kan söka bidrag till verksamheterna i Sandviken ur fonden för partiellt arbetsföra (FAK).
Information och ansökan

Lars Bucans kulturstiftelse

Stiftelsen främjar välgörande, sociala, konstnärliga eller därmed jämförliga kulturella eller på annat sätt allmännyttiga ändamål i Sandvikens kommun. Lars Bucan 1905-1990 som föddes i Tjeckoslovakien, skänkte sina förvaltade pensionspengar till stiftelsen som tack för det goda bemötande han fick när han kom till Sandviken.

Stiftelsen delar årligen Kulturbidrag samt ett Kulturpris till enskilda personer, föreningar eller institutioner som på ett aktivt och förtjänstfullt sätt främjar kulturen inom Sandvikens kommun.

Mer information och ansökan: larsbucan.se/kulturstiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gunvor Göranssons kulturstiftelse

Syftet med stiftelsen är att främja välgörande, sociala, konstnärliga eller därmed jämförliga kulturella eller på annat sätt allmännyttiga ändamål i främst Sandvikens kommun och i Gävleborgs län i övrigt.

Ansökningstillfällen: 31 januari, 30 april och 30 september 2022

Stiftelsen sammanträden i februari, maj och oktober.

Gör din ansökan via självservice eller blankett

Förfrågningar om ansökningar:

Kristina Bratberg, tel 073-837 19 86.  
E-post: kia.bratberg@gmail.com

Göranssonska stiftelserna

Göranssonska stiftelserna består av tre olika stiftelser som har instiftats av ättlingar till  grundaren av Sandvik AB, Göran Fredrik Göransson 1819 - 1900. Det är Stiftelsen den Göranssonska fonden, Stiftelsen Albert & Anna Göranssons minne samt Sigrid Göranssons stiftelse. Stiftelserna delar årligen ut medel till sökande organisationer och privatpersoner. Satsningar görs främst inom barn- och ungdomsverksamhet, verksamhet för funktionshindrade eller personer med funktionsnedsättning samt verksamheter riktade till äldre och behövande. www.goranssonska.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Externa fonder

Sparbanksstiftelsen Nya

Sparbanksstiftelsen Nya stödjer projekt som riktar sig till barn, ungdomar och unga vuxna och prioriterar projekt som leder till kunskap om sparande, hållbar ekonomi samt lokal utveckling.
www.sparbanksstiftelsennya.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänna Arvsfonden

Arvsfonden delar ut pengar till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ideella organisationer, föreningar, stiftelser, kommuner, skolor och sjukhus kan få pengar ur Arvsfonden.
www.arvsfonden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sökfunktioner och databaser med fonder

Via datorer på Sandvikens folkbibliotek kan du söka i databasen Global Grant som är världens största databas för stipendier, bidrag och stöd. Global Grant innehåller information om stiftelser, fonder och andra bidragsgivare.

Utmärkelser

För att uppmärksamma förtjänstfulla insatser inom följande områden delar kommunen ut: