Sandvikens kommuns mångfaldspris

Sandvikens kommun delar sedan 2007 ut ett mångfaldspris för att uppmärksamma och sätta fokus på betydelsen av mångfald för samhällets utveckling.

Priset tilldelas den/de som på ett utmärkande sätt medverkat till att stimulera mångfald och integration i vår kommun. Utdelning av mångfaldspriset sker i samband med nationaldagsfirandet i Sandviken

Tidigare pristagare:

 • 2007 Kanalkyrkans församling
 • 2008 Helena Näslund och Sandvikenhus AB  
 • 2009 Björksätra kyrka och Sandvikens volleybollklubb
 • 2010 Claude Pascal
 • 2011 Gästrike Räddningstjänst
 • 2012 Hedängskolan åk 9 och Lillemor Eriksson
 • 2013 Sandvikens IF samt Kjerstin Lundblad och Karl-Erik Larsson
 • 2014 Malena och Eva Ernman samt Tallbacksgårdens förskola
 • 2015 Nätverket Frivillig i Sandviken
 • 2016 Schönbergskyrkans församling, Österfärnebo
 • 2017 Sherzad Fatih
 • 2018 Sawsan Alkarkhi
 • 2019 Inga nomineringar

Mer information

Helena Jäderkvist, kommunsekreterare, telefon: 026-24 11 73