Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Val till Europa­parlamentet

Vart femte år är det val till Europaparlamentet. Den 26 maj är det dags igen. Alla länder som är medlemmar i Europeiska Unionen får utse ett visst antal ledamöter. Genom EU-valet avgör medborgarna i medlemsländerna vilka politiska partier och ledamöter som ska vara med och fatta besluten i parlamentet.

Du som har rätt att rösta i valet till Europaparlamentet får ett röstkort i brevlådan några veckor före valet. På röstkortet står det var du kan rösta på valdagen. Om det inte passar att rösta i din vallokal på valdagen kan du också rösta i någon av landets alla förtidsröstningslokaler. Om du inte fått ditt röstkort eller tappat det kan du beställa ett dubblettröstkort.

Illustration för röstning

Förtidsrösta, röstlokaler och hjälp att rösta


Rösta i förtid från den 8 maj

Du kan rösta i förtid i vilken röstningslokal som helst i hela landet. Förtidsröstningen börjar den 8 maj och pågår fram till och med valdagen.

Rösta i vallokal på valdagen den 26 maj

På ditt röstkort står vilket valdistrikt du tillhör samt adress och öppettider för vallokalen.

På grund av omfattande renoveringar på Björksätraskolan har Valnämnden beslutat att byta vallokal från Björksätra skolas matsal till en lokal på Björksätra Mitt.

Den lokal på Björksätra Mitt som används till förtidsröstning bedöms vara lämplig ersättningslokal, både med tanke på placering och tillgänglighet.

Hjälp att rösta – rösta med bud

Om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en vallokal kan du rösta med bud. Du kan även förtidsrösta med bud. Din make eller maka, sambo eller barn eller andra i din familj kan vara bud. Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig och behöver hjälp att rösta kan du kontakta kommunen på telefon 026-24 01 00.

Ambulerande röstmottagare

Du som på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en vallokal har även möjlighet att rösta med ambulerande röstmottagare. Det betyder att en röstmottagare från kommunen kommer till ditt hem eller motsvarande och förrättar förtidsröstning där. Vid behov, ring 026-24 01 00 för att visa ditt intresse för denna möjlighet. Det finns begränsat antal tillfällen.

Lagändring stärker skyddet för valhemligheten

Sedan den 1 januari 2019 har skyddet för valhemligheten stärkts vilket innebär att den yta som valsedlar läggs ut på i röst- eller vallokalen ska avskärmas så att andra väljare inte kan se vilken valsedel du väljer. Om många väljer att besöka vallokalen samtidigt kan köer uppstå.
Läs mer om nyheter inför valet till Europaparlamentetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beställa nytt röstkort

Alla personer som har rösträtt får ett röstkort hemskickat i början av maj. På ditt röstkort står det vallokalens adress och öppettider. Har du inte fått ditt röstkort eller t. ex. tappat det kan du beställa ett nytt hos kommunen, Länsstyrelsen eller Valmyndigheten.

Vilka har rösträtt?

Alla EU-medborgare har rätt att rösta i EU-valet. I Sverige får du rösta  i EU-valet om du har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Valsedlar med partier och kandidater

Inför valet har partier registrerat sina uppgifter hos Valmyndigheten.
Valsedlar för val till Europaparlamentetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktinformation för frågor om val och röstkort

Sandvikens kommun
Telefon: 026-24 01 00
E-post: medborgarservice@sandviken.se
Besöksadress Medborgarservice: Smedsgatan 19, Sandviken
Postadress: Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

Frågor och svar - Valmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Valmyndighetens valupplysning: 020-825 825

Information in other languages

Other languages - Val.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Illustration med röstsedlar och valskärmar

Sidan uppdaterad: 2019-05-20
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se