Babysim och minisim

Välkommen till Parkbadets Babysim & Minisim!

Babysimgrupp Steg 1. Instruktörerna Ulf och Christina har genomgång av övning. Foto: Johanna Johansson Kuxabladet.

Babysim, 3 månader - 2 år

Babysim kan påbörjas då barnet

  • väger minst 4 kg
  • är minst 3 månader gammal
  • har läkt navel

Babysim är en instruktörsledd verksamhet som finns för barn från
3 månader upp till 2 års ålder. Det är starten på ett livslångt vattenäventyr. Tillsammans med ditt barn utforskar ni vattnets egenskaper och möjligheter. Det är en mysig och glädjefylld stund med familjen och med andra barn.

  • Barnet tränar balans och stimulerar den motoriska utvecklingen.
  • Vi tränar barnet att viljemässigt hålla andan i vattnet.
  • Barnet tränas i att få vattenvana och respekt för vatten.
  • Barnets självförtroende ökar och främjar framtida siminlärning.
  • Barnet tränas att ta sig fram i vattnet.

På Parkbadet arbetar vi genomgående med säkerhet i våra kurser, så att barnen och föräldrarna får kunskap och trygghet i och kring vattnet.

Att kunna röra sig under vattnet ger en känsla av frihet.

Tider, priser och bokning

Ålder 3-24 månader. Max 12 barn per grupp

F.n. är samtliga kurser inställda

09.55-10.25 Babysim Steg 3-5                      

10.30-11.00 Babysim Steg 1

11.05-11.35 Babysim Steg 1

11.40-12.10 Babysim Steg 2

12.15-12.45 Babysim Steg 2

Pris: 1200 kr (barnet och 2 vuxna)

Bokningen är stängd

Receptionens öppettider

 

Minisim, 2 år och uppåt

Minisim är en instruktörsledd verksamhet som riktar sig till barn från 2 års ålder och uppåt till dess att de börjar simskola. För de barn som gått babysimkurser är det en naturlig fortsättning. Även de barn som inte tidigare babysimmat kan börja simma i denna ålder.

Minisimmet syftar till att fortsätta träna barnets vattenvana och glädje med vatten. Parkbadet fortsätter med säkerhet som den röda tråden genom vår verksamhet.

Minisim, såväl som babysim, ska alltid ske på barnets villkor. En vuxen är med barnet i vattnet.

Självklart har Parkbadet utbildad personal med mångårig erfarenhet.

Tider, priser och bokning

Ålder ca 2-4 år. Max 12 barn per grupp

F.n. är samtliga kurser inställda

17.00-17.30 Minisim Steg 1 

17.35-18.05 Minisim Steg 2

18.10-18.40 Minisim Steg 3

Pris: 990 kr (barnet och 1 vuxen)

Bokningen är stängd

Receptionens öppettider