Ingen simskola hösten 2021

Endast den simundervisning som skolorna bokar.