Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Prislista för Parkbadet

Alla som besöker Parkbadet betalar entréavgift, oavsett om du ska bada eller träna eller enbart följa med som sällskap.

Enda undantaget från denna regel gäller ledsagare. Detta måste däremot kunna styrkas genom intyg eller ledsagarkort. Brukaren betalar ordinarie entré. 

Information för dig som ska köpa 12‑gångerskort eller säsongskort

För att tydliggöra värdet av kortet och för att värna miljön vill vi att du återanvänder/laddar om ditt gamla kort så många gånger som möjligt. Om du inte har ett keycard/RFID-kort från Parkbadet som du använt tidigare så kostar ett nytt kort 60 kr.

Bad

Engångsentré bad

Ålder

Pris

Barn 3 ‑ 11år *)

40:-

Ungdom 12 ‑ 17år

80:-

Pensionär **)

80:-

Vuxen

120:-

Familj
(2 vuxna, 2 barn/ungdom)

260:-

Minifamilj
(1 vuxen, 2 barn/ungdom)

170:-


12-gångerskort bad

Ålder

Pris

Barn 3 ‑ 11år *)

390:-

Ungdom 12 ‑ 17år

710:-

Pensionär **)

710:-

Vuxen

1010:-


12-gångerskort är giltigt 1 år
Om du inte redan har ett keycard/RFID-kort från Parkbadet som du laddar om, kostar ett nytt kort 60 kr.

Säsongskort bad

Ålder

4 mån

6 mån

8 mån

12 mån

Barn 3-11 *)

430:-

550:-

680:-

850:-

Ungdom 12-17

760:-

980:-

1200:-

1500:-

Vuxen

1080:-

1400:-

1720:-

2150:-

Pensionär **)

760:-

980:-

1200:-

1500:-

Familj: 2 vuxna, 2 barn/ungdom

2290:-

2960:-

3640:-

4550:-

Minifamilj: 1 vuxen, 2 barn/ungdom

1490:-

1920:-

2370:-

2960:-


*) Barn under 12 år måste ha sällskap av simkunnig vuxen (minst 18 år). Barn 0-2 år gratis

**) Med pensionär avses både ålders- och sjukpensionär.

För säsongskort gäller följande:

 • Kortet är personligt
 • Kort som lånas ut till annan person eller missbrukas på annat sätt beslagtas av Parkbadet
 • Köpt kort återbetalas/fryses ej

Tillägg

Samtliga säsongskort kan uppgraderas för tillträde till:

 • Gymmet: 50:-/tillfälle
 • Relax exklusive lån av badrock & badlakan: 50:-/tillfälle
 • Relax inklusive lån av badrock & badlakan: 70:-/tillfälle

Obs! 12-gångerskort, som har en giltighetstid på 1 år, kan ej uppgraderas till något annat än just det kortet avser (=inga tillägg)

Notera

Överträdelse mot Parkbadets regler kan medföra avvisning och indraget kort.

Ingen ersättning eller kompensation utgår vid oförutsedda driftsstörningar.

Vid speciella arrangemang, simtävlingar o.dyl. kan Parkbadet hållas helt eller delvis stängt.

Viktig information om ditt keycard (RFID-kort)

När du köper ett 12-gångerskort eller ett säsongskort hos oss laddar vi ett fysiskt kort med aktuella uppgifter.

För att tydliggöra värdet av kortet och för att värna miljön vill vi att du återanvänder/laddar om ditt gamla kort så många gånger som möjligt.

Ett nytt keycard/RFID-kort kostar 60 kr.

Var rädd om ditt kort och ta med det när du köper nya giltigheter.

Grupprabatt på entrépris

Grupprabatt gäller för grupper över 15 personer.
Grupprabatt ges endast vid förbokning och gäller vid fakturering eller en betalande. Om besöket ska faktureras krävs en rekvision och/eller en skriftlig beställning med tydlig faktureringsadress och organisationsnummer.

Bad + relax

Engångsentré bad + relax


Pris

Vuxen

180:-


I relaxentré ingår duschtvål, schampo/balsam, lån av badrock och badlakan samt tillträde till Äventyr och simhall. Åldersgräns i relaxen: 18 år. Mer om relax

Har du säsongskort på Parkbadet?

Du som har ett säsongskort för bad, gym eller gruppträning har möjlighet att tillfälligt komplettera ditt säsongskort för tillträde till relaxen.

 • Relaxtillträde: 50:-/tillfälle
 • Relaxtillträde inklusive lån av badrock & badlakan: 70:-/tillfälle

Gym + bad

Engångsentré för gym/bad

Ålder

Pris

Ungdom 14-17 år ***)

100:-

Pensionär **)

100:-

Vuxen 18 år-

120:-

 

12-gångerskort gym/bad

Ålder

Pris

Ungdom 14-17 år ***)

975:-

Pensionär **)

975:-

Vuxen 18 år-

1170:-

 

Om du inte redan har ett keycard/RFID-kort från Parkbadet som du laddar kostar ett nytt kort 60 kr.

Säsongskort gym/bad

Ålder

4 mån

6 mån

8 mån

12 mån

Ungdom 14-17 år ***)

1290:-

1660:-

2040:-

2550:-

Pensionär **)

1290:-

1660:-

2040:-

2550:-

Vuxen 18 år-

1840:-

2380:-

2920:-

3650:-


**) Med pensionär avses både ålders- och sjukpensionär.

***) Ungdomar 14-15 år får endast träna i målsmans sällskap

För säsongskort gäller följande:

 • Kortet är personligt
 • Kort som lånas ut till annan person eller missbrukas på annat sätt beslagtas av Parkbadet
 • Köpt kort återbetalas/fryses ej

Tillägg

Samtliga säsongskort kan uppgraderas för tillträde till:

 • Gymmet: 50:-/tillfälle
 • Relax exklusive lån av badrock & badlakan: 50:-/tillfälle
 • Relax inklusive lån av badrock & badlakan: 70:-/tillfälle

Obs! 12-gångerskort, som har en giltighetstid på 1 år, kan ej uppgraderas till något annat än just det kortet avser (=inga tillägg)

Notera

Överträdelse mot Parkbadets regler kan medföra avvisning och indraget kort.

Ingen ersättning eller kompensation utgår vid oförutsedda driftsstörningar.

Vid speciella arrangemang, simtävlingar o.dyl. kan Parkbadet hållas helt eller delvis stängt.

Viktig information om ditt keycard (RFID-kort)

När du köper ett 12-gångerskort eller ett säsongskort hos oss laddar vi ett fysiskt kort med aktuella uppgifter.

För att tydliggöra värdet av kortet och för att värna miljön vill vi att du återanvänder/laddar om ditt gamla kort så många gånger som möjligt.

Ett nytt keycard/RFID-kort kostar 60 kr.

Var rädd om ditt kort och ta med det när du köper nya giltigheter.

Grupp­träning + bad­

Gruppträning inklusive bad‌


Vuxen 18-

Ungdom 14-17

Pensionär

Drop-in

100:-

80:-

80:-

12-ggr kort (giltigt 1 år)

1080:-

780:-

780:-

4-mån kort

1620:-

1130:-

1130:-

6-mån kort

2090:-

1460:-

1460:-

8-mån kort

2580:-

1800:-

1800:-

12-mån kort

3220:-

2250:-

2250:-

 

För säsongskort gäller följande:

 • Kortet är personligt
 • Kort som lånas ut till annan person eller missbrukas på annat sätt beslagtas av Parkbadet
 • Köpt kort återbetalas/fryses ej

Tillägg

Samtliga säsongskort kan uppgraderas för tillträde till:

 • Gymmet: 50:-/tillfälle
 • Relax exklusive lån av badrock & badlakan: 50:-/tillfälle
 • Relax inklusive lån av badrock & badlakan: 70:-/tillfälle

Obs! 12-gångerskort, som har en giltighetstid på 1 år, kan ej uppgraderas till något annat än just det kortet avser (=inga tillägg)

Notera

Överträdelse mot Parkbadets regler kan medföra avvisning och indraget kort.

Ingen ersättning eller kompensation utgår vid oförutsedda driftsstörningar.

Vid speciella arrangemang, simtävlingar o.dyl. kan Parkbadet hållas helt eller delvis stängt.

Viktig information om ditt keycard (RFID-kort)

När du köper ett 12-gångerskort eller ett säsongskort hos oss laddar vi ett fysiskt kort med aktuella uppgifter.

För att tydliggöra värdet av kortet och för att värna miljön vill vi att du återanvänder/laddar om ditt gamla kort så många gånger som möjligt.

Ett nytt keycard/RFID-kort kostar 60 kr.

Var rädd om ditt kort och ta med det när du köper nya giltigheter.

Grupp­träning + bad + gym­

Kombikort (gruppträning/gym/bad)


Vuxen 18-

Ungdom 14-17

Pensionär

4-mån kort

2170:-

1520:-

1520:-

6-mån kort

2800:-

1960:-

1960:-

8-mån kort

3440:-

2410:-

2410:-

12-mån kort

4300:-

3010:-

3010:-

För säsongskort gäller följande:

 • Kortet är personligt
 • Kort som lånas ut till annan person eller missbrukas på annat sätt beslagtas av Parkbadet
 • Köpt kort återbetalas/fryses ej

Tillägg

Samtliga säsongskort kan uppgraderas för tillträde till:

 • Gymmet: 50:-/tillfälle
 • Relax exklusive lån av badrock & badlakan: 50:-/tillfälle
 • Relax inklusive lån av badrock & badlakan: 70:-/tillfälle

Obs! 12-gångerskort, som har en giltighetstid på 1 år, kan ej uppgraderas till något annat än just det kortet avser (=inga tillägg)

Notera

Överträdelse mot Parkbadets regler kan medföra avvisning och indraget kort.

Ingen ersättning eller kompensation utgår vid oförutsedda driftsstörningar.

Vid speciella arrangemang, simtävlingar o.dyl. kan Parkbadet hållas helt eller delvis stängt.

Viktig information om ditt keycard (RFID-kort)

När du köper ett 12-gångerskort eller ett säsongskort hos oss laddar vi ett fysiskt kort med aktuella uppgifter.

För att tydliggöra värdet av kortet och för att värna miljön vill vi att du återanvänder/laddar om ditt gamla kort så många gånger som möjligt.

Ett nytt keycard/RFID-kort kostar 60 kr.

Var rädd om ditt kort och ta med det när du köper nya giltigheter.

Friskvårdsförmån via arbetsgivare

Benify, ePassi & Actiway

Hos oss kan du nyttja ditt friskvårdsbidrag. Du följer bara de anvisningar som gäller för respektive företag.

Om du som företagare/arbetsgivare inte nyttjar en specifik frisvårdsportal men erbjuder de anställda friskvårdsförmån kan du beställa träningskort för deras räkning. Då behöver vi följande skriftliga beställning från er:

Organisationsnummer, företagets namn och fakturaadress, namn på ansvarig beställare, namn på den anställde som önskar nyttja möjligheten samt vilken typ av kort som avses (ex.vis 4-månader bad, 12-månader gruppträning etc.).
Mejla gärna beställningen till parkbadet@sandviken.se och meddela därefter den anställde att hen kan hämta ut sitt träningskort så snart hen önskar. Dock senast 2 veckor från beställningsdatum.

Behandling av personuppgifter i Parkbadets kundregister

Dessa personuppgifter behandlar vi

Person som köper ett säsongs- eller flergångerskort på Parkbadet ombedes att lämna följande personuppgifter/kontaktuppgifter; Namn, postadress, mejladress, telefonnummer, 10-siffrigt personnummer, d.v.s. födelsedata. De gånger vi efterfrågar ett fullständigt personnummer (alltså inkl. de 4 sista sifforna) är då personen själv önskar få försäljningen debiterad via faktura. Dessa gånger fylls särskild blankett i av kund.

Ändamål – varför vi har med personuppgiftsbehandlingen

Vi behöver dina uppgifter eftersom våra bad- och träningskort är individuella. Rätt kort ska vara registrerat på rätt kund och vi ska exempelvis på kunds begäran snabbt kunna spärra ett förkommet kort. Vi önskar även möjlighet att kunna kommunicera med våra kunder via mejl och sms.

Personuppgifterna tillhandahålles av kund själv eller av kunds ”ombud”

Den registrerade lämnar sina personuppgifter själv eller genom ”ombud” såsom arbetsgivare/personalförening/friskvårdsportal

Rättslig grund; Samtycke

Genom att lämna dina uppgifter samtycker du till att du finns registrerad i vårt kundregister. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen.

Hur länge sparas dina uppgifter

Personuppgifterna sparas så länge du är kund hos oss. Gallring sker efter tre års inaktivitet.

Vilka delar vi personuppgifterna med

Avdelning inom samma kommun, såsom ekonomiavdelning om kund önskar få köpet fakturerat liksom de personuppgiftsbiträden (i detta fall systemleverantören Smart Visitor System AB, med vilka vi upprättat personuppgiftsbiträdesavtal) vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Kontaktuppgifter personuppgiftsansvarig

Sandvikens kommun, Kultur- och fritidsnämnden, 811 80 Sandviken. Org.nr. 212000-2346

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Sandvikens kommun E-post: dataskyddsombud@sandviken.se Dataskyddsombud 026-24 00 00 (Medborgarservice) 811 80 SANDVIKEN

Övriga priser

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se