Prislista för Parkbadet

Information till dig med ett giltigt bad- eller träningskort

Kompensation p.g.a. översvämningarna (utöver de förlängningar vi redan gjort med anledning av pandemin)

Så här har vi kompenserat våra kunder;

Gruppträningskort har förlängts med 1 månad

Badkort har förlängts med 2 månader

Kombikort har gjorts om till gruppträningskort och förlängts med 3 månader

Gymkort säsongskort respektive 12-gångers kort: Förlängs fr.o.m. den 1 februari 2022 med den giltighetstid man hade kvar på kortet per den 6 september 2021. Utöver tiden får gymkortinnehavare ett mejl om annan kompensation.

Om du har frågor är du välkommen att mejla oss på parkbadet@sandviken.se eller ringa oss på tel 026-241560

Alla som besöker Parkbadet betalar entréavgift, oavsett om du ska bada eller träna eller enbart följa med som sällskap.

Enda undantaget från denna regel gäller ledsagare. Detta måste däremot kunna styrkas genom intyg eller ledsagarkort. Brukaren betalar ordinarie entré. 

Information för dig som ska köpa 12‑gångerskort eller säsongskort

För att tydliggöra värdet av kortet och för att värna miljön vill vi att du återanvänder/laddar om ditt gamla kort så många gånger som möjligt. Om du inte har ett keycard/RFID-kort från Parkbadet sedan tidigare så kostar ett nytt kort 60 kr.

Bad

Engångsentré bad

Ålder

Pris

Barn 3 ‑ 11 år *)

50:-

Ungdom 12 ‑ 19 år

90:-

Pensionär **)

90:-

Vuxen 20 år -

130:-

Familj
(2 vuxna, 2 barn/ungdom)

300:-

Minifamilj
(1 vuxen, 2 barn/ungdom)

200:-


12-gångerskort bad

Ålder

Pris

Barn 3 ‑ 11 år *)

500:-

Ungdom 12 ‑ 19 år

900:-

Pensionär **)

900:-

Vuxen 20 år -

1300:-


12-gångerskort är giltigt 1 år
Om du inte redan har ett keycard/RFID-kort från Parkbadet som du laddar om, kostar ett nytt kort 60 kr.

Säsongskort bad

Ålder

4 mån

6 mån

12 mån

Barn 3-11 år *)

500:-

700:-

1000:-

Ungdom 12-19 år

900:-

1200:-

1700:-

Vuxen 20 år -

1300:-

1600:-

2400:-

Pensionär **)

900:-

1200:-

1700:-


*) Barn under 12 år måste ha sällskap av simkunnig vuxen (minst 18 år). Barn 0-2 år gratis

**) Med pensionär avses både ålders- och sjukpensionär.

För säsongskort gäller följande:

 • Kortet är personligt
 • Kort som lånas ut till annan person eller missbrukas på annat sätt beslagtas av Parkbadet
 • Köpt kort återbetalas/fryses ej

Tillägg

Samtliga säsongskort kan uppgraderas för tillträde till:

 • Gymmet: 50:-/tillfälle
 • Relax exklusive lån av badrock & badlakan: 50:-/tillfälle
 • Relax inklusive lån av badrock & badlakan: 70:-/tillfälle

Obs! 12-gångerskort, som har en giltighetstid på 1 år, kan ej uppgraderas till något annat än just det kortet avser (=inga tillägg)

Notera

Överträdelse mot Parkbadets regler kan medföra avvisning och indraget kort.

Ingen ersättning eller kompensation utgår vid oförutsedda driftsstörningar.

Vid speciella arrangemang, simtävlingar o.dyl. kan Parkbadet hållas helt eller delvis stängt.

Viktig information om ditt keycard (RFID-kort)

När du köper ett 12-gångerskort eller ett säsongskort hos oss laddar vi ett fysiskt kort med aktuella uppgifter.

För att tydliggöra värdet av kortet och för att värna miljön vill vi att du återanvänder/laddar om ditt gamla kort så många gånger som möjligt.

Ett nytt keycard/RFID-kort kostar 60 kr.

Var rädd om ditt kort och ta med det när du köper nya giltigheter.

Grupprabatt på entrépris

Grupprabatt gäller för grupper över 15 personer.
Grupprabatt ges endast vid förbokning och gäller vid fakturering eller en betalande. Om besöket ska faktureras krävs en rekvision och/eller en skriftlig beställning med tydlig faktureringsadress och organisationsnummer.

Bad + relax

Engångsentré bad + relax


Pris

Åldersgräns 18 år

200:-


I relaxentré ingår lån av badrock och badlakan samt tillträde till Äventyr och simhall. Åldersgräns i relaxen: 18 år. Mer om relax

Har du säsongskort på Parkbadet?

Du som har ett säsongskort för bad, gym eller gruppträning har möjlighet att tillfälligt komplettera ditt säsongskort för tillträde till relaxen.

 • Relaxtillträde: 50:-/tillfälle
 • Relaxtillträde inklusive lån av badrock & badlakan: 70:-/tillfälle

Gym + bad

Engångsentré för gym/bad - ej möjligt för närvarande

Ålder

Pris

Ungdom 14-19 år ***)

110:-

Pensionär **)

110:-

Vuxen 20 år -

150:-


12-gångerskort gym/bad

Ålder

Pris

Ungdom 14-19 år ***)

1100:-

Pensionär **)

1100:-

Vuxen 20 år -

1500:-


Om du inte redan har ett keycard/RFID-kort från Parkbadet som du laddar kostar ett nytt kort 60 kr.

Säsongskort gym/bad

Ålder

4 mån

6 mån

12 mån

Ungdom 14-19 år ***)

1400:-

1800:-

2700:-

Pensionär **)

1400:-

1800:-

2700:-

Vuxen 20 år -

2000:-

2500:-

3900:-


**) Med pensionär avses både ålders- och sjukpensionär.

***) Ungdomar 14-15 år får endast träna i målsmans sällskap

För säsongskort gäller följande:

 • Kortet är personligt
 • Kort som lånas ut till annan person eller missbrukas på annat sätt beslagtas av Parkbadet
 • Köpt kort återbetalas/fryses ej

Tillägg

Samtliga säsongskort kan uppgraderas för tillträde till:

 • Gymmet: 50:-/tillfälle
 • Relax exklusive lån av badrock & badlakan: 50:-/tillfälle
 • Relax inklusive lån av badrock & badlakan: 70:-/tillfälle

Obs! 12-gångerskort, som har en giltighetstid på 1 år, kan ej uppgraderas till något annat än just det kortet avser (=inga tillägg)

Notera

Överträdelse mot Parkbadets regler kan medföra avvisning och indraget kort.

Ingen ersättning eller kompensation utgår vid oförutsedda driftsstörningar.

Vid speciella arrangemang, simtävlingar o.dyl. kan Parkbadet hållas helt eller delvis stängt.

Viktig information om ditt keycard (RFID-kort)

När du köper ett 12-gångerskort eller ett säsongskort hos oss laddar vi ett fysiskt kort med aktuella uppgifter.

För att tydliggöra värdet av kortet och för att värna miljön vill vi att du återanvänder/laddar om ditt gamla kort så många gånger som möjligt.

Ett nytt keycard/RFID-kort kostar 60 kr.

Var rädd om ditt kort och ta med det när du köper nya giltigheter.

Grupp­träning + bad­

Gruppträning inklusive bad‌

Ålder

Drop-in

12-ggr kort

4 mån

6 mån

12 mån

Ungdom 14-19 år

110:-

1100:-

1400:-

1800:-

2700:-

Pensionär

110:-

1100:-

1400:-

1800:-

2700:-

Vuxen 20 år -

150:-

1500:-

1700:-

2200:-

3400:-


För säsongskort gäller följande:

 • Kortet är personligt
 • Kort som lånas ut till annan person eller missbrukas på annat sätt beslagtas av Parkbadet
 • Köpt kort återbetalas/fryses ej

Tillägg

Samtliga säsongskort kan uppgraderas för tillträde till:

 • Gymmet: 50:-/tillfälle
 • Relax exklusive lån av badrock & badlakan: 50:-/tillfälle
 • Relax inklusive lån av badrock & badlakan: 70:-/tillfälle

Obs! 12-gångerskort, som har en giltighetstid på 1 år, kan ej uppgraderas till något annat än just det kortet avser (=inga tillägg)

Notera

Överträdelse mot Parkbadets regler kan medföra avvisning och indraget kort.

Ingen ersättning eller kompensation utgår vid oförutsedda driftsstörningar.

Vid speciella arrangemang, simtävlingar o.dyl. kan Parkbadet hållas helt eller delvis stängt.

Viktig information om ditt keycard (RFID-kort)

När du köper ett 12-gångerskort eller ett säsongskort hos oss laddar vi ett fysiskt kort med aktuella uppgifter.

För att tydliggöra värdet av kortet och för att värna miljön vill vi att du återanvänder/laddar om ditt gamla kort så många gånger som möjligt.

Ett nytt keycard/RFID-kort kostar 60 kr.

Var rädd om ditt kort och ta med det när du köper nya giltigheter.

Säsongskort Grupp­träning + bad + gym­ (Kombikort)

Kombikort (gruppträning/gym/bad)

Ålder

4 mån

6 mån

12 mån

Ungdom 14-19 år*

1600:-

2100:-

3200:-

Pensionär

1600:-

2100:-

3200:-

Vuxen 20 år -

2300:-

3000:-

4500:-

För säsongskort gäller följande:

 • Kortet är personligt
 • Kort som lånas ut till annan person eller missbrukas på annat sätt beslagtas av Parkbadet
 • Köpt kort återbetalas/fryses ej

Tillägg

Samtliga säsongskort kan uppgraderas för tillträde till:

 • Gymmet: 50:-/tillfälle
 • Relax exklusive lån av badrock & badlakan: 50:-/tillfälle
 • Relax inklusive lån av badrock & badlakan: 70:-/tillfälle

Obs! 12-gångerskort, som har en giltighetstid på 1 år, kan ej uppgraderas till något annat än just det kortet avser (=inga tillägg)

Notera

Överträdelse mot Parkbadets regler kan medföra avvisning och indraget kort.

Ingen ersättning eller kompensation utgår vid oförutsedda driftsstörningar.

Vid speciella arrangemang, simtävlingar o.dyl. kan Parkbadet hållas helt eller delvis stängt.

Viktig information om ditt keycard (RFID-kort)

När du köper ett 12-gångerskort eller ett säsongskort hos oss laddar vi ett fysiskt kort med aktuella uppgifter.

För att tydliggöra värdet av kortet och för att värna miljön vill vi att du återanvänder/laddar om ditt gamla kort så många gånger som möjligt.

Ett nytt keycard/RFID-kort kostar 60 kr.

Var rädd om ditt kort och ta med det när du köper nya giltigheter.

Friskvårdsförmån via arbetsgivare

Benify, ePassi & Actiway

Hos oss kan du nyttja ditt friskvårdsbidrag. Du följer bara de anvisningar som gäller för respektive företag.

Om du som företagare/arbetsgivare inte nyttjar en specifik frisvårdsportal men erbjuder de anställda friskvårdsförmån kan du beställa träningskort för deras räkning. Då behöver vi följande skriftliga beställning från er:

Organisationsnummer, företagets namn och fakturaadress, namn på ansvarig beställare, namn på den anställde som önskar nyttja möjligheten samt vilken typ av kort som avses (ex.vis 4-månader bad, 12-månader gruppträning etc.).
Mejla gärna beställningen till parkbadet@sandviken.se och meddela därefter den anställde att hen kan hämta ut sitt träningskort så snart hen önskar. Dock senast 2 veckor från beställningsdatum.

Behandling av personuppgifter i Parkbadets kundregister

Dessa personuppgifter behandlar vi

Person som köper ett säsongs- eller flergångerskort på Parkbadet ombedes att lämna följande personuppgifter/kontaktuppgifter; Namn, postadress, mejladress, telefonnummer, 10-siffrigt personnummer, d.v.s. födelsedata. De gånger vi efterfrågar ett fullständigt personnummer (alltså inkl. de 4 sista sifforna) är då personen själv önskar få försäljningen debiterad via faktura. Dessa gånger fylls särskild blankett i av kund.

Ändamål – varför vi har med personuppgiftsbehandlingen

Vi behöver dina uppgifter eftersom våra bad- och träningskort är individuella. Rätt kort ska vara registrerat på rätt kund och vi ska exempelvis på kunds begäran snabbt kunna spärra ett förkommet kort. Vi önskar även möjlighet att kunna kommunicera med våra kunder via mejl och sms.

Personuppgifterna tillhandahålles av kund själv eller av kunds ”ombud”

Den registrerade lämnar sina personuppgifter själv eller genom ”ombud” såsom arbetsgivare/personalförening/friskvårdsportal

Rättslig grund; Samtycke

Genom att lämna dina uppgifter samtycker du till att du finns registrerad i vårt kundregister. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen.

Hur länge sparas dina uppgifter

Personuppgifterna sparas så länge du är kund hos oss. Gallring sker efter tre års inaktivitet.

Vilka delar vi personuppgifterna med

Avdelning inom samma kommun, såsom ekonomiavdelning om kund önskar få köpet fakturerat liksom de personuppgiftsbiträden (i detta fall systemleverantören Smart Visitor System AB, med vilka vi upprättat personuppgiftsbiträdesavtal) vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Kontaktuppgifter personuppgiftsansvarig

Sandvikens kommun, Kultur- och fritidsnämnden, 811 80 Sandviken. Org.nr. 212000-2346

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Sandvikens kommun E-post: dataskyddsombud@sandviken.se Dataskyddsombud 026-24 00 00 (Medborgarservice) 811 80 SANDVIKEN