Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Stöd till evenemangsarrangörer

För att förenkla för arrangörer och ge en samlad bild av det stöd och den hjälp som kommunen kan erbjuda finns möjligheten att göra en samlad ansökan. Denna behandlas gemensamt av Kultur- och fritidsförvaltningen, Turismenheten och Informationskontoret.

Ansök om evenemangsstöd.

Nedan beskrivs vilka kriterier som respektive enhet har för att ge stöd samt vilka typer av stöd som kan vara aktuella.

Kultur- och fritidsförvaltningen kan medverka till olika former av stöd till evenemangsarrangörer när:

 • Ändamålet är att ge kommuninnevånarna goda möjligheter att delta i och uppleva olika konstformer, teater, musik, bildkonst, dans, film, och litteratur. Prioritering på barn och ungdom.
 • Stödet kan vara ekonomiskt stöd eller lokalstöd som kan avse ett eller flera verksamhetsår eller ett enskilt arrangemang.
 • Kultur- och fritids verksamheter kan medverka i speciella fall.
 • Kontakter kan förmedlas med lokala föreningslivet som ofta är resurser vid arrangemang i Sandviken.
 • Anläggningarna kan stödja med arenareklam.
 • Föreningsenheten kan vara behjälplig med idéer och genomförande i begränsade omfattningar.

Informationskontoret kan medverka med olika former av stöd till evenemangsarrangörer:

 • När en medverkan kan stärka varumärket "Sandviken" antingen via en positiv koppling i riksmedia eller stärka "Sandviken" alt. "Sandvikens Kommun" mot utvalda målgrupper i enlighet med kommunens profilering.

Informationskontoret kan som stöd till evenemangsarrangörer var behjälpliga med:

 • Evenemangsutveckling genom tid som bollplank och idéhjälp
 • Marknadsföring via Informationskontorets ordinarie kanaler t.ex. kommunens hemsida, intranät.
 • Annat stöd utifrån behov.

För att Informationskontoret ska ingå som del i evenemangsavtal krävs även att enheten själv har de resurser, såväl personella som ekonomiska, som krävs för att aktiviteten skall få önskad effekt.

Turismenheten kan medverka med olika former av stöd till evenemangsarrangörer:

 • När evenemanget kan medverka till att skapa en positiv bild av varumärket Sandviken bland kommunens egna invånare samt för övriga medborgare.
 • När evenemanget synliggör turismen som näring.
 • När evenemanget ökar antalet turister till Sandviken.

Turismenheten kan som stöd till evenemangsarrangörer vara behjälpliga med:

 • Att tillhandahålla broschyrmaterial om kommunen enligt arrangörens önskemål.
 • Att för större evenemang som lockar besökare utifrån, ta med information i trycksaker och andra evenemangsannonser externt.  - Detta förutsätter att information om evenemanget lämnas in till Turismenheten i god tid. Främst gäller detta de årliga evenemangen, men även engångsevenemang kan tas med i mån av plats.
 • Att erbjuda större evenemang möjligheten till exponering på skyltarna längs E16.
 • Att i sällsynta fall ge ekonomisk stöd. I de fall det förekommer finns en övergripande och långsiktig strategi för evenemanget som innebär att  Sandviken som besöksmål ska växa turistiskt.

Sidan uppdaterad: 2017-11-27
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se