Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Föreningsstöd

I Sandvikens kommun finns goda möjligheter för föreningar och arrangörer att få stöd till offentliga evenemang och föreningsverksamhet.

Verksamhetsstöd

Följande ekonomiska bidrag finns att söka från Kultur- och fritidsförvaltningen, Sandvikens Kommun.

Kontantstöd

Kontantstöd kan sökas av föreningar i Sandvikens kommun inför kommande verksamhetsår. 

Föreningen ska i sin ansökan inkomma med protokoll från sitt senaste årsmöte, med följande information:

  • Genomförd verksamhet senaste verksamhetsåret.
  • Ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret.
  • Revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret.
  • Plan för verksamhet aktuellt/kommande verksamhetsår.

Ansökan sker senast 1 september varje kalenderår.

Investeringsstöd

Stöd till inköp eller byggnation. Kultur-och fritidsförvaltningen kan delfinansiera en investering på en föreningsägd anläggning eller inköp av betydelsefull utrustning. 

Ansökningar behandlas löpande under året.

Evenemangsstöd

Ekonomiskt stöd till offentliga evenemang av intresse för en bred allmänhet.

Ansökningar behandlas löpande under året. Stödet kan även vara i form av ett förlustbidrag.

Läger

Stöd till förening som genomför lägerverksamhet.

Ansökningar behandlas löpande under året av Fritidsenheten.
Kontakt - Fritidsenheten

Lokaler och planer

Föreningar kan hyra lokaler till subventionerad (lägre) kostnad via Bokningscentralen på Jernvallen.
Bokning av lokaler och planer

Vem kan söka stöd?

Information om vilka föreningar som kan söka stöd från Sandvikens kommun finns nedan.
Policy för föreningsstöd
PDF
(pdf, 84.9 kB)Regler och riktlinjer för föreningsstödPDF (pdf, 102.6 kB)

Sandvikens kommun, stöd till arrangörer

Informationskontoret och Turismenheten kan ge stöd, rådgivning och hjälp med information och marknadsföring av planerade evenemang.
För aktörer/arrangörer

Stipendier och fonder

I Sandvikens kommun finns även möjlighet att söka bidrag från fonder och stiftelser som administreras av Sandvikens kommun, samt stöd av privata stiftelser som Göranssonska stiftelsen, Lars Bucans kulturstiftelse och Gunvor Göranssons kulturstiftelse.
Stipendier, fonder och utmärkelser

Föreningsutskottet

Kultur- och fritidsnämnden har utsett föreningsutskottet att besluta i föreningsstödfrågor. Utskottet sammanträder fortlöpande under året.

Föreningsutskottet består av:

  • Ulf Gillström (S) ordförande
  • Maria Persson (C)
  • David de La Rosa (M)
  • Andreas Almén (S) ersättare
  • Mats Westergren (SD) ersättare
  • Birgitta Johansson (S) ersättare

Kontaktuppgifter

Kulturenheten och Fritidsenheten inom Sandvikens Kommun ger stöd till och samarbetar med föreningar och studieförbund för att utveckla Sandvikens kultur- och fritidsliv.

Kulturenheten

Marcus Strand
Enhetschef
026-24 00 00
marcus.strand@sandviken.se

Lina Högberg
Administratör
026-24 00 00
lina.hogberg@sandviken.se

Fritidsenheten

Niklas Bergdahl
Enhetschef
026-24 00 00
niklas.bergdahl@sandviken.se

Erik Vilhelmsson
Fritidssamordnare
026-24 00 00
erik.vilhelmsson@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2019-10-02
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se