Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Föreningsstöd

I Sandvikens kommun finns goda möjligheter för föreningar och arrangörer att få stöd till offentliga evenemang och föreningsverksamhet.

Verksamhetsstöd

Följande ekonomiska bidrag finns att söka från Kultur- och fritidsförvaltningen, Sandvikens kommun.

Kontantstöd

Kontantstöd kan sökas av föreningar i Sandvikens kommun inför kommande verksamhetsår. Ansökan sker senast 1 september varje kalenderår.

Investeringsstöd

Kultur-och fritidsförvaltningen kan delfinansiera en investering på en föreningsägd anläggning eller inköp av betydelsefull utrustning. Ansökningar behandlas löpande under året.

Evenemangsstöd

Ekonomiskt stöd till offentliga evenemang av intresse för en bred allmänhet. Ansökningar behandlas löpande under året. Stödet kan även vara i form av ett förlustbidrag.

Återstart av kultur- och fritidsverksamhet

Föreningar och studieförbund kan söka särskilt utvecklingsbidrag av Sandvikens kommun för återstart, nystart eller utveckling av kultur- och fritidsverksamhet efter pandemin.

Hälsofrämjande verksamhet

Ideella föreningar som vill utveckla verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning kan söka särskilt bidrag av Sandvikens kommun.

Justering av planerad aktivitet

Föreningar som har beviljats bidrag kan av olika skäl behöva justera sina planer.

Studieförbund - Verksamhetsstöd

Ansökan om stöd för studieförbund med verksamhet i Sandvikens kommun. Ansökan sker senast 20 april.

Studieförbund - Stimulansmedel

Ansökan om stimulansmedel för studieförbund med verksamhet i Sandvikens kommun. Stimulansmedel kan sökas löpande under året för projekt och ny verksamhet.

Läger

Föreningar som genomför lägerverksamhet för barn och unga kan ansöka om stöd. Ansökningar behandlas löpande under året av Fritidsenheten.

Kontakt

Niklas Bergdahl
Enhetschef
026-24 00 00
niklas.bergdahl@sandviken.se

Erik Vilhelmsson
Fritidssamordnare
026-24 00 00
erik.vilhelmsson@sandviken.se

Bokning av lokaler och planer

Genom Idrottsbokningen kan ni boka kommunala lokaler, hallar och planer. Kontakta även Idrottsbokningen om ni planerar träningsläger med övernattning i skollokaler eller hallar.

Lokaler uthyres till föreningar, företag och privatpersoner i slutna sällskap. Lokaler hyrs inte ut till organisationer eller privatpersoner som uttalat motverkar demokratiska värden.

Bokning av lokaler och planer (Idrottsbokningen)

Kontakt

Niklas Bergdahl
Enhetschef
026-24 00 00
niklas.bergdahl@sandviken.se

Erik Vilhelmsson
Fritidssamordnare
026-24 00 00
erik.vilhelmsson@sandviken.se

Vem kan söka föreningsstöd och bidrag?

Policy för föreningsstöd i Sandvikens kommun Pdf, 84.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Regler och riktlinjer för föreningsstöd i Sandvikens kommun Pdf, 148.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreningsutskottet

Beslut om föreningsstöd tas av Kultur- och fritidsnämndens föreningsutskott. Utskottet sammanträder löpande under året.

Ledamöter:

  • Conny Grönberg (L), ordförande
  • Marie Lind (S), ordinarie ledamot
  • Anne-Katrine Dunker (M), ordinarie ledamot
  • Ulf Gillström (S), ersättare
  • Veronica Wernersson (C), ersättare
  • Mats Westergren (SD), ersättare

Upplysningar

Niklas Bergdahl
Enhetschef, Fritidsenheten
026-24 00 00
niklas.bergdahl@sandviken.se

Raluca Ionescu-Gabor
Tf handläggare föreningsstöd, Kulturenheten
026-24 00 00
raluca.ionescu-gabor@sandviken.se

Stipendier och fonder

I Sandvikens kommun finns möjlighet att söka bidrag från fonder och stiftelser som administreras av Sandvikens kommun, samt stöd av privata stiftelser som Göranssonska stiftelsen, Lars Bucans kulturstiftelse och Gunvor Göranssons kulturstiftelse.
Stipendier, fonder och utmärkelser

Stöd till arrangörer

Informationskontoret och Turismenheten kan ge stöd, rådgivning och hjälp med information och marknadsföring av planerade evenemang.
För aktörer/arrangörer