Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Utvecklingsbidrag för hälsofrämjande verksamhet

Sök utvecklingsbidrag för hälsofrämjande verksamhet.
Uppge även roll i föreningens organisation.


Uppge bankgiro eller plusgiro, samt gironummer.

Uppge kontohavarens namn, adress, postnummer och ort.

Ange detaljerad beskrivning av insatsen

Ange hur insatsen främjar hälsan hos Sandvikens kommuns invånare.

Uppge främsta målgrupperna för er insats. Hur kommer ni att arbeta för att uppmuntra målgrupperna att ta del av insatsen?

Ange summan ni söker från Sandvikens kommun i kronor.

Redovisa hur insatsen finansieras. Till exempel egna insatser och bidrag från privata fonder och stiftelser. Ange även eventuella förväntade intäkter.

Hur länge kommer insatsen pågå? Ange också hur många år ni avser att söka utvecklingsbidrag från Sandvikens kommun.

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se