Lovaktiviteter 2021

Här kan föreningar och andra organisationer ansöka om bidrag för att arrangera avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till kommuner för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år. Bidrag för lovaktiviteter i Sandvikens kommun hanteras av kultur- och fritidsnämnen.

Lovaktiviteter som beviljas medel under 2021 ska

  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling,
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund,
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna, samt kunna
  • genomföras på ett smittsäkert sätt.

Sandvikens kommun hjälper till med riktad marknadsföring om samtliga aktiviteter via sociala medier, hemsida samt annonsering.

Obs! Lovaktiviteterna ska vara öppna även för barn och unga som inte är medlem i föreningen.

Det är också viktigt att barn kan delta i aktiviteten utan närvaro av föräldrar, för att minska risker till smittspridning. Om anhörigs närvaro krävs för barnens trygghet och säkerhet, beskriv skäl till det samt planerade åtgärder för minskad smittspridning i er ansökan.

Sista dag för ansökan: 1 juni 2021.

Ansökan

Ansök om bidrag för era lovaktiviteter i formuläret nedan. För att delta i marknadsföringen krävs även att ni registrerar er i Evenemangskalendern och lägger ut er aktivitet där.

Observera - se till evenemangen är ifyllda under kategorin "skollov". All sommarlovsinformation på sandviken.se kommer att länkas till sökningar under kategorin "skollov" i evenemangskalendern.

Registrera dig som aktör eller arrangör Öppnas i nytt fönster.

Är du redan registrerad? Logga in på Citybreak (Evenemangskalendern) för att lägga in ert arrangemang:

Citybreak (Evenemangskalendern) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 1 juni klockan 23.30.

När du skickar in formuläret nedan kommer din ansökan med personuppgifter att registreras hos Sandvikens kommun. Behandling av personuppgifter Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se