Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Friluftsliv för alla

Har alla möjlighet att delta i dina friluftsaktiviteter? Att reflektera över tillgängligheten kan öppna dörrar för nya målgrupper och på så vis hjälpa dig att locka fler besökare. Här har vi samlat några enkla tips från vårt Leader-finansierade projekt Friluftsliv för alla, för ökad tillgänglighet inom frilufts- och besöksnäringen.

logotyper leader eu

Under hösten 2018 inventerades tio verksamheter inom besöksnäring och friluftsliv i Sandvikens kommun utifrån tillgänglighet. Detta skedde inom det Leader-finansierade projektet Friluftsliv för alla, med tillgänglighetsrådgivaren Lars-Göran Wadén som projektledare.

Syftet med projektet har varit att ta fram en bild av hur tillgängligheten ser ut bland olika friluftsverksamheter i kommunen, och titta på möjliga insatser för att ta arbetet för tillgängligt friluftsliv vidare.

Fokus låg på enkelt avhjälpta hinder, alltså sådant som kan hindra en person från att delta i en aktivitet eller få tillgång till en byggnad, men som går att åtgärda med ganska enkla medel. Det här är några exempel på enkelt avhjälpta hinder:

  • Det är mysigt att samlas kring elden vid en grillplats. Kan en person som använder rollstol vara med i gemenskapen? Kolla så att det finns tillräckligt med öppen yta för att rulla fram och vända rullstolen vid grillplatsen.
  • Tydliga skyltar hjälper människor att orientera sig i omgivningarna. Om du har en mobil verksamhet kan du använda flyttbara skyltar som till exempel pekar ut toaletter och startplats. Tänk på att gärna använda symboler och text i en lagom storlek, och att skyltarna sitter i en bra höjd. Se till att ni syns!
  • Att höra instruktioner och annan information är förstås viktigt. En hörslinga ser till att även den med nersatt hörsel kan hänga med på vad som sägs. Det finns både fasta och mobila hörslingor, som fungerar även ute på språng.
  • Och sist men inte minst, berätta om tillgängligheten i er verksamhet. Lägg till exempel ut information på hemsidan, så att det blir enkelt att planera ett besök (både kring det som är tillgängligt, men också om det finns något som kan vara ett hinder - bättre att ge möjligheten att planera rätt från början än att göra någon besviken).

Detta projekt har genomförts i samarbete mellan funktionsrättsrörelsen, friluftsorganisationer, aktörer inom besöksnäringen och Sandvikens kommun. Studiebesök, öppna för alla medverkande, har gjorts på samtliga tio verksamheter och resulterat i varsin rapport med analys av verksamheten och förslag till åtgärder. Under vintern/våren kommer vi fortsätta titta på hur arbetet för tillgänglighet kan tas vidare och former för att fortsätta utveckla det nätverk som skapats mellan mdverkande parter i projektet.

Kontakt:
Niklas Bergdahl
Chef Fritidsenheten
026-24 11 07
niklas.bergdahl@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2019-01-22
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se