Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Naturområden i Sandvikens kommun

Båt som ligger vid en brygga

Sandvikens kommun har en rikligt varierad naturmiljö präglad av både berg, grusåsar och Dalälven. Dalälven med närområden utgör ett gränsland där det nordliga barrskogsbältet och den sydliga lövskogen möts. Gränslandet som kallas "Limes Norrlandicus" utgör nordgräns för många sydliga arter, respektive sydgräns för nordliga arter.

Inom kommunens gränser finns många sjöar, våtmarker, gamla barrskogar, artrika lövskogar och kulturpräglade områden med enhetlig miljö, så kallade biotoper. Det finns ett flertal stora sammanhängande områden med höga naturvärden:

  • Dalälvsområdet med naturvärden av riksintresse och en nationalpark.
  • Kungsberget med omnejd.
  • Storsjön, Ottnaren och Öjaren med dess öar och stränder.
  • Lomsmuren, Svartsjömuren och Karinmossen är värdefulla våtmarker.
  • Enköpingsåsen med gammal tallskog.

I kommunen finns en nationalpark, Färnebofjärdens nationalpark, och 15 naturreservat. Förutom de skyddade områdena finns många vackra, spännande och intressanta platser att besöka. På dessa sidor presenteras en del av kommunens värdefulla naturområden lite närmare.

Det finns många smultronställen att besöka och njuta av på nästa utflykt i det gröna!

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-02-07
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se