Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Norrån vid Ockenbacka

Våtmarker och fågellokal

Vid Ockenbacka i Österfärnebo omges Norrån av vidsträckta, översvämningsbetingade våtmarker. Till skillnad mot våtmarkerna vid Vista är de inte i lika hög grad påverkade av Norråns fördjupning. Våtmarkerna vid Ockenbacka är, i än högre grad än de vid Vista, viktiga rast- och häckningslokaler för våtmarksbundna fåglar som sångsvan, änder och vadare. Storspov, tofsvipa, enkelbeckasin och gulärla häckar i det södra området. Gräshoppssångare förekommer regelbundet och både kornknarr och rödspov har observerats tillfälligt. Området anses ha mycket högt bevandevärde i länets bevarandeprogram för odlingslandskapet.

Källor: Värdefull natur i Gävleborg, Naturvårdsprogram. Rapport 1997:12. Länsstyrelsen Gävleborg. Bevarandeprogram för odlingslandskapet, Gästrikland. Rapport 1996:3. Länsstyrelsen Gävleborg. Kartblad: 12 H NV

karta över Norrån

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2015-08-03
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se