Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Borrsjöån

Emellanåt rinner ån strömmande och djupt skuren mellan branta sluttningar, emellanåt flack och lugnt flytande genom kortare myrstråk. På fler strömsträckor är omgivningen vildmarksartad där den rinner genom tall- och granskog som bitvis är både grov och tät. På vissa partier korsar och följer vältrampade viltväxlar ån, vilket ytterligare förstärker intrycket av fin omgivning.

Ån är påverkad av flottledsrensning men graden av påverkan varierar och trots behovet av återställning finns ändå gott om fina öringbiotoper. Förutom ett naturligt reproducerande öringbestånd finns i ån en av länets säkra lokaler för utter. Uttern är en hotad art och klassas som sårbar i den nationella rödlistan. I Länsstyrelsens inventering av skyddsvärda vattendrag i Gävleborg bedöms Borrsjöån, från länsgränsen till Åsen, ha ett mycket högt bevarandevärde.

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2015-08-03
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se