Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Körön och Körsjön

Körön och Körsjön med Kvillen är intressanta både för sin flora och sitt djurliv. På Körön växer ädellövträd som ek och lind men även rikligt med asp och björk. I buskskiktet märks t ex olvon och try och på Köröns västsida ett stort hasselbestånd. I fältskiktet växer blåsippa, underviol, gullviva, skogsvicker, vårärt och flera arter orkideer. På en gammal grov stubbe i medelålders barrblandskog, strax söder om Körsjön, påträffades 1993 den sällsynta svampen stjärntagging.

Källa: Värdefull natur i Gävleborg, Naturvårdsprogram. Rapport 1997:12. Länsstyrelsen Gävleborg. Kartblad: 13 H SV

karta över Körön

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2015-08-03
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se