Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Ol-ols

Hagmark och betad skog

Ol-Ols ligger i odlingsbygden omedelbart väster om Storvik. Till gården hör en hage på 4 ha som till hälften består av en träd- och buskbärande hagmark, till hälften betad blandskog. Den betade skogen innehåller gran, tall, björk, asp, gråal och rönn. I de öppnare delarna av betesmarken finns enstaka enbuskar.

Av utpräglade ängsväxter noteras prästkrage, ormrot, bockrot, pillerstarr och liten blåklocka. En trägärdsgård inhägnar hagmarken som är välhävdad i de öppnare delarna. Beteshagen har bidragit till att området söder om Storvik anses ha mycket högt bevarandevärde i länets bevarandeprogram för odlingslandskapet. Området är dessutom Riksintresse för kulturmiljövård.

Källor: Värdefull natur i Gävleborg, Naturvårdsprogram. Rapport 1997:12. Länsstyrelsen Gävleborg. Uppföljning av ängs- och hagmarksinventeringen. 1996. Johansson och Jons invnteringsrapporter, Länsstyrelsen Gävleborg. Bevarandeprogram för odlingslandskapet, Gästrikland. Rapport 1996:3. Länsstyrelsen Gävleborg. Kartblad: 13 G SO

karta över Ol-Ols

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2015-08-03
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se