Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Storviks fäbodar

På Storviks fäbodvall finns bara några få byggnader kvar. Ursprungligen fanns här 33 bostugor. Någon av stugorna har en relativt genuin stil, men de kulturhistoriska spåren är för övrigt få. I anslutning till de kvarvarande husen finns en öppen mark, 0,8 ha stor, som slås med lie. Karta finns längst ner på sidan.

På ängen växer spridda björkar, någon tall, gran och rönn samt enstaka enbuskar. I fältskiktet finns bl.a. rödkämpar, darrgräs, rödklint, stagg, ormrot och bockrot. Marken är fri från gödselpåverkan och andra störande ingrepp. Ängen har slagits med lie varje år sedan 1945, då fäboden togs ur traditionell drift.

Förutom att hackslått är en ovanlig naturtyp i kommunen består värdet i att ängen är väl och kontinuerligt hävdad och hyser flera intressanta ängsväxter. Fäbodvallen anses i länets bevarandeprogram för odlingslandskapet ha högt bevarandevärde. Gästrikeleden passerar alldeles intill fäbodvallen.

Källor: Värdefull natur i Gävleborg, Naturvårdsprogram. Rapport 1997:12. Länsstyrelsen Gävleborg. Uppföljning av ängs- och hagmarksinventeringen. 1996. Johansson och Jons invnteringsrapporter, Länsstyrelsen Gävleborg. Bevarandeprogram för odlingslandskapet, Gästrikland. Rapport 1996:3. Länsstyrelsen Gävleborg. Muntliga uppgifter från slåtterlaget. Kartblad: 13 G SO

karta över Storviks fäbodar

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2015-08-03
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se