Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Vallbyån

Intressant flora

I likhet med de flesta åar och vattendrag i länet har vattenkraften i Vallbyån utnyttjats till flera olika anläggningar; sågar, hammare m m. Lämningar efter dessa verksamheter finns ofta kvar, men har många gånger ersatts med kraftverk. I Vallbyån finns såväl lämningar efter gamla anläggningar som kraftverk i drift.
Floran utmed Vallbyån är gynnad av den kalkförande morän och flera ovanliga arter växer här. I det flacka jordbrukslandskapet längs Vallbyån finns även välbevarade byggnader, lövtäktsträd och betesmarker som fortfarande hålls öppna. Detta har bidragit till att området anses ha högsta bevarandevärde i länets bevarandeprogram för odlingslandskapet.

Källor: Värdefull natur i Gävleborg, Naturvårdsprogram. Rapport 1997:12. Länsstyrelsen Gävleborg. Bevarandeprogram för odlingslandskapet, Gästrikland. Rapport 1996:3. Länsstyrelsen Gävleborg. Kartblad: 13 G SO

karta över Vallbyån

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2015-08-04
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se