Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Grönsinka

Bruksmiljö och tre domänreservat

Järnbruket vid Grönsinka fick sina privilegier 1679 och lades ned 1893 efter en mycket jämn produktion under 1800-talet. Än i dag står en del verksbyggnader kvar från denna drygt 200-åriga bruksepok samt ruiner i slaggsten efter flera andra byggnader. Grönsinkas omgivningar kännetecknas av ett för trakten ovanligt rikt inslag av lövskog. Karta finns längst ner på sidan.

Domänverket har avsatt tre mindre områden som domänreservat. Ett område är en lövlund med rik undervegetation i en ravin intill herrgården. Ett annat är ett parkartat bestånd med ädla lövträd. Det tredje är ett barrskogsreservat med en rest av kronoparken Grönsinkas gamla barrblandskog. I ett av lövskogsreservaten inplanterades under Grönsinkas tid som skogsskola ett flertal främmande trädslag, i syfte att anordna ett arboretum för skolans räkning.

Runt Fallsjön och mellan Fallsjön och Grönsinka utbreder sig ett tilltalande småbrutet landskap med inägor, enbackar och skogsholmar. Grönsiska bruk samt betesmarken intill anses ha ett högt bevarandevärde i länets bevarandeprogram för odlingslandskapet.

Källor: Värdefull natur i Gävleborg, Naturvårdsprogram. Rapport 1997:12. Länsstyrelsen Gävleborg. Bevarandeprogram för odlingslandskapet, Gästrikland. Rapport 1996:3, Länsstyrelsen Gävleborg. Kartblad: 12 G NO

karta över Grönsinka

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2015-08-03
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se