Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Källriken

Öppen hagmark och björkhage

Till gården Källriken i Stensätra hör intressant hagmark, på sammanlagt 1,7 ha. Floran är artrik med bl.a. pillerstarr, stagg, darrgräs och kattfot. Till det genuina intrycket bidrar förekomsten av stengärdsgårdar och odlingsrösen. De vackra hagarna vid Källriken ger intryck av ett ålderdomligt odlingslandskap. Hagmarken har dock inte hävdats på många år och de hävdgynnade arterna lever i skymundan och kommer att konkurreras ut om inte området hålls öppet. Beteshagen ingår i ett större område som anses ha mycket högt bevarandevärde i länets bevarandeprogram för odlingslandskapet.

Källor: Värdefull natur i Gävleborg, Naturvårdsprogram. Rapport 1997:12. Länsstyrelsen Gävleborg. Uppföljning av ängs- och hagmarksinventeringen. 1996. Johansson och Jons inventeringsrapporter, Länsstyrelsen Gävleborg. Bevarandeprogram för odlingslandskapet, Gästrikland. Rapport 1996:3. Länsstyrelsen Gävleborg.

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2016-07-05
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se